Tanya Escudero

Tutkija

Tutkija Tanya Escudero tarkastelee tutkimuksessaan, miten viranomaiset voivat viestiä kriisiaikoina paremmin kielivähemmistöön kuuluvien kanssa.

Kuva: Jussi Virkkumaa

Saaren kartanon residenssissä aion työstää kahta meneillään olevaa projektia, jotka liittyvät maahanmuuttajien ja kielivähemmistöjen kanssa kommunikointiin: ”Improving communication with migrants for crisis preparedness: lessons learned from COVID-19” (Maahanmuuttajien kanssa kommunikoinnin parantaminen kriisivalmiuden osana: koronasta opittua), joka pyrkii kehittämään tehokkaita kommunikointistrategioita, jotka vastaavat nopeasti tulevaisuuden hätätilanteisiin, ja ”Translation, migration, and democracy: Managing multilingual access to information in the greater Helsinki area and in Tallinn” (Kääntäminen, siirtolaisuus ja demokratia: tiedon monikielinen saavutettavuus Helsingin seudulla ja Tallinnassa), jota Koneen Säätiö rahoittaa.

Arvostan uudessa ympäristössä eri taustoista tulevien ihmisten kanssa vuorovaikuttamisen tuomia etuja, kokemusten ja tiedon jakamista. Koska toimin kääntämisen ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen kentällä, minulle on erityisen tärkeää ymmärtää, kuinka eri kulttuureista tulevat ihmiset kommunikoivat ja samastuvat toisiinsa kielen avulla.

Minulla on maisterintutkinto kääntämisestä kansainvälisenä kommunikointina ja tohtorintutkinto kääntämisestä. Tällä hetkellä työskentelen tutkijatohtorina Tallinnan yliopistossa. Tutkimukseni keskittyy siihen, kuinka kääntämisen periaatteet ja toimintatavat voivat edistää kielivähemmistöjen mukaan ottamista.