Sonya Lindfors

koreografi, esiintyjä, kuraattori, taiteellinen johtaja

Sonya Lindfors on helsinkiläinen koreografi, esiintyjä, kuraattori ja taiteellinen johtaja. Lindfors on myös UrbanApa -yhteisön perustaja ja taiteellinen johtaja. Sekä työssään koreografina että taiteellisena johtajana hän käsittelee vallan, mustuuden, aitouden/feikkiyden, inkluusion/eksluusion kysymyksiä.

”Saaren kartanossa työskentelen tulevan teoksen NOBLE SAVAGE parissa, jonka ensi ilta on ensi keväänä Zodiak – uuden tanssin keskuksessa.

NOBLE SAVAGE käsittelee kolonisaatiotuja kehoja, rodullistettuja identiteettejä sekä kerrontaa, poissulkemista, epätasa-arvoa, häpeää, rotua ja representaatiota. Teoksen ydinkysymyksiä ovat miten toiseus on representoitu ja tehty ekstoottiseksi ja kuka voi sanoa kenen tarinoita ne ovat.

Saaren kartanossa teen tutkimusta aiheesta ja aiheen ympäriltä. Tämä tarkoittaa paljon lukemista ja kirjoittamista sekä liikkeiden tutkimista.”

WWW.URBANAPA.FI