Simo Kellokumpu ja taiteellinen tutkimusryhmä

koreografia

Simo_kellokumpu_Contextual_Choreography

Simo Kellokumpu ja työryhmä työskentelee Saaren kartanossa Kellokummun taiteellisen väitöstutkimuksen Contextual Choreography sisältyvien kysymysten ja prosessissa olevien taiteellisten projektien kanssa. Contextual Choreography taiteellinen tutkimus keskittyy kontekstin ja koreografian välisiin moninaisiin vastavuoroisiin suhteisiin. Tutkimuksen taiteen tekemisen keskiössä on kysymys siitä, kuinka valittu kulttuurinen konteksti toimii koreografisena apparaattina. Tutkimuksen perustana on moninainen havainto ruumiin, liikkeen ja (esitys)ympäristön välisistä suhteista.

Saaren kartanossa työskentelevän monitaiteellisen tutkimusryhmän muodostavat taiteilijat Sari Palosaari, Mikko Hyvönen ja Vincent Roumagnac. Residenssityöskentelyn tarkoitus on pohtia muun muassa käsitteiden through-site ja site-conditioned merkitystä taiteellisessa työssä ja taiteelliseen työhön. Miten nämä käsitteet eroavat paikkasidonnaisuuteen liittyvistä konsepteista in-situ, on-site ja site-specific? Näiden konseptien kautta ryhmä lähestyy laajempaa kysymystä siitä, mitä kontekstin nimeämisen ja rajaamisen prosessissa tapahtuu ja miten, ja kuinka taiteellinen työ luo kontekstiaan.