Rosa Clay -työryhmä

Monitaiteellinen elokuvatyöryhmämme tutkii kollektiivisten taiteellisten menetelmien keinoin 1800-luvulla eläneen afrosuomalaisen Rosa Clayn maailman emotionaalista, historiallista, sosiaalista ja symbolista järjestystä sekä niiden suhdetta nykyaikaan. Taiteellisena tavoitteenamme on löytää Rosan henkilöhistoriaan konventionaalista elokuvakerrontaa ravisteleva dekolonisoiva näkökulma sellaisen katseen kautta, missä ruskeaa päähenkilöä ei toiseuteta tai esitetä uhrinarratiivin kautta.

Kahden viikon residenssijakson aikana uskomme yhteisen, kehollisen läsnäolon ja taiteellisen työpajatyöskentelyn kautta löytävämme jaetun emotionaalisen yhteyden Rosan elämäntarinaan ja ajankuvaan. Työstämme elokuvan muotoa ja rakennetta tavoitteenamme kirjoittaa teos synopsis-vaiheeseen.

Rosa Clay -työryhmä: Amira Khalifa,  Hanna Maylett, Kaisla Löyttyjärvi ja Leila Lyytikäinen.