Residenssitaiteilijat ja -tutkijat

Maalaus, piirustustaide, grafiikka

Paavo Paunu, Tomas Regan ja Viggo Wallensköld

kuvataiteilijat

paunu-reagan-wallenskold_net

Helsingin Taidesalongin 100-vuotisjuhlanäyttelyn valmistaminen

Työryhmä koostuu kolmesta kuvataiteilijasta: Paavo Paunu, Tomas Regan ja Viggo Wallensköld. Tarkoituksemme on työskennellä syksyllä 2015 tapahtuvaa Taidesalongin 100-vuotisjuhlanäyttelyä varten.

Maalaamme näyttelyyn tilallisia teoksia, joissa maalaus rakentuu kolmen tekijän yhteistyönä. Taidesalongin näyttelyn yhtenä lähtökohtana on katsojan, maalauksen ja tilan suhde. Meitä kiinnostaa se, miten kokemus kuvasta rakentuu tilassa. Käytämme myös erilaisia rakenteita tutkien sitä, kuinka galleriatilaa on mahdollista muuttaa ja rakentaa uudelleen, ja miten erilaiset kuvan tekemisen tavat asettuvat yhteen.

Meitä kiinnostaa erityisesti illuusio ja sen muodostuminen tilassa sekä tilan kerroksellisuus. Pyrimme rakentamaan kertomuksia niin, että teoksien tulkinta rakentuu eräänlaisena tarinana, jossa näyttelykokonaisuus elää jatkuvasti suhteessa yksittäisiin teoksiin.
Tarkoituksemme on liikkua rajapinnalla, jossa maalaus, piirtäminen ja veistäminen rinnastuu valokuvan ja videon välineisiin. Tila alkaa koostua erilaisista kuvan tekemisen tavoista ja prosesseista. Tarkoitus on rakentaa näyttelystä tilanne, kokonaisuus joka tapahtuu perinteisten ja uusien medioiden välissä, rakentaen kuvallisen kertomisen aluetta, jossa kuvalla, äänellä ja värillä on erityinen merkitys.

Työryhmä työskenteli Saaren kartanossa kesäkuussa 2015.