Residenssitaiteilijat ja -tutkijat

Maalaus, piirustustaide, grafiikka

Marianne Holm Hansen

Kuvataiteilija

Marianne Holm Hansen on taiteilija, joka työskentelee eri välineitä ja keinoja, kuten kirjoittamista/tekstiin pohjautuvaa työskentelyä, piirtämistä, valokuvausta, yhteistyötä ja keskusteluja, hyödyntäen. Hän tutkii, miten kokemus ja tieto muodostuvat, kommunikoivat, ruumiillistuvat ja/tai miten ne ymmärretään järjestäytyvien rakenteiden, vakiintuneiden menetelmien, käyttäytymisten, tapojen ja erityisesti kielen kautta.

Parhaillaan hän tarkastelee, miten me annamme muodon sille, joka on olemassa kielen ulkopuolella. Hän hyödyntää tyhjyyden käsitystä aukkona, kuiluna, taukona tai metaforana viestintätilanteissa, joissa kieli horjuu tai pettää kokonaan. 

Hän näkee Saaren kartanon residenssin ainutlaatuisena mahdollisuutena lähestyä omaa olemistaan – olla tyhjiössä ja kokea täysi tyhjyys. ”Pyrin asettamaan itseni asemaan, joka on täysin avoin myös sille mahdollisuudelle, että oleskelun vaikutus voi radikaalisti muuttaa projektin suuntaa ja koko taiteen harjoittamistani.”