Les Barricades Mystérieuses

sirkustaiteen työryhmä

Les Barricades Mystérieuses (työnimi) on syntynyt työskenneltyämme pitkän aikaa yhteisissä produktioissa sirkuksen alalla. Haluamme viedä pidemmälle käsityksemme taiteesta. Meillä on sirkustausta ja olemme kylpeneet vuosia eurooppalaisen ja varsinkin ranskalaisen nykysirkuksen vaikutuksessa. Toistuvasti törmäämme tilanteeseen, jossa esitys kategorioidaan johonkin taidemuotoon. Se määrittää sen, missä sitä harjoitellaan, esitetään ja miten se vastaanotetaan yleisön ja programaattoreiden puolelta.

Les Barricades Mystérieuses on vilpitön halu tehdä teos, joka kuvastaa meissä olevaa moninaisuutta ja joka meitä kiinnostaa taiteellisessa mielessä, kuin halu puhua eri taidemuotojen yhdistämisestä ja päällekkäin.

Federico on sirkustaiteilija, kuvataiteilija, säveltäjä ja tanssija. Mika on käsilläseisoja, sirkustaiteilija, joka on myös piirtäjä, näyttelijä ja tanssija.

Otamme vapauden käyttää niitä metodeja ja ilmaisumuotoja, jotka koemme mielekkääksi. Tavoitteenamme on luoda tunnelma ja sitä kautta avata katsojan mielikuvitus ja vapaus tulkintaan. Kohtausten kontrasteja minimaalisuudesta extravaganzaan, visuaalisesti sonorisesti, fyysisesti, kerronnallisesti. Monet kohtaukset toistuvat variaatioin. Toisto on tärkeää. Haluamme etenkin ottaa aikaa. Käyttää sitä keinona luoda jännite ja auttaa katsojaa ja meitä ensivaikutelman pinnallisuudesta jonnekin syvemmälle.

Yritämme jättää syrjään järjen logiikan ja omat ennakkoluulomme, jotta tunne saa vapauden johtaa taiteellista työtämme. Luottaminen intuitioomme ja kokeilujen tekeminen sen pohjalta vaatii meiltä uskallusta. Haluamme säilyttää avoimuuden ja ennakkoluulottomuuden, joka sallii meidän kohdata erilaisia estetiikkoja ilman jarrua, ilman, että sulkeudumme tiettyyn taiteelliseen lajityyppiin tai etikettiin. Haluamme hakea ilmaisua ilman konsensusta ja sensuuria.