Karolina Kucia

Performanssitaiteilija, tutkija

Karolina Kucia. Kuva: Jussi Virkkumaa

Aion Saaressa kirjoittaa kommentaaria tohtorin väitöskirjaa varten: Monstrous Agencies – Parasitic and Monstrous Organizational Scores for Cooperation in Arts Under the Condition of Precarization of Labour (Hirviömäinen toimijuus – loismainen ja hirviömäinen organisatorinen pisteytys taideyhteistyölle prekarisoituneiden työyhteisöjen kontekstissa). Lyhyesti sanottuna työstän tätä teemaa kolmen käsitteen kautta: Monster eli Hirviö, Parasite eli Loinen ja Slip. Tutkimukseni etenee kehittämällä loismaisia vahingollisia ja organisatorisia työkaluja, hirviömäisiä analyyttisiä laitteita, organisaatioasetuksia ja vetäytymisstrategioita.

Kahden residenssikuukauden aikana työstän kahta tekstiä: Parasitic Score Book (Parasiittinen pistelaskukirja) pokkarikokoinen käsikirja, joka sisältää pisteytyksen teoille, sekä laajempi teksti Hirviömäinen toimijuus, jossa yhdistyvät akateeminen kirjoitus, kaunokirjallisuus, autoteoria, interventioiden jäljet ja reseptit.

Työstän myös kahta vielä keskeneräistä liikkuvaa kuvaa. Käyn läpi materiaalia ja teen valmisteluja lyhytelokuvan WE BITE US editointia varten. Kyseessä on live-toiminnan ja animaation hybridi, jossa yhdistyvät kaksi erilaista katsetta: yksi kuvaajan linssin kautta katsova ja toinen, joka tarkkailee asioita autonomiseen, liikkuvaan robottiin upotetun kameran kautta.

Teen samantyyppistä työtä Outi Conditin kanssa yhteistyössä toteutettavan, Taideyliopistolle tehtävän videoteoksen materiaalin parissa, joka käsittelee tilallisten työjärjestelyjen muutosta.

Karolina Kucia on kuvataiteilija, jonka tausta on kuvanveistossa ja esitystutkimuksessa. Tällä hetkellä hän on tohtorikoulutettavana taiteellisen tutkimuksen tohtorikoulutusohjelmassa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Hän yhdistää teoreettisen ja käytännöllisen työn työskentelemällä liikkuvan kuvan, esineiden, ryhmäprosessien ja esitysten parissa. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat lipsahdus, erhe, virhe ja takeltelu. Häntä kiinnostaa erityisesti jälki-uusliberaalien ja prekarisoituneiden työyhteisöjen sekä taideinstituutioiden sisällä vaikuttava loismaisuus ja hirviömäisyys.