Residenssitaiteilijat ja -tutkijat

Esitystaide, performanssi

Jorge Tadeo Baldeón Rodriguez (Koki)

Taiteilija

Kuva: Jussi Virkkumaa

Olen Perun ja Saksan välillä asuva ja työskentelevä monitieteinen taiteilija ja itsenäinen kulttuuripäällikkö.

Työskentelen Saaren kartanossa luovan kumppanini Maricarmen Gutierrezin kanssa ja tavoitteenamme on toteuttaa laajennettu teoreettinen ja käytännöllinen tutkimustila käyttäen erilaisia taiteellisia kieliä.

Projektimme on nimeltään ”COLLAGE SUDAKA – BODILY NARRATIVE IN TRANS-FORMATION. Imaginaries in tension from the exotic to the anticolonial” (Keholliset kertomukset muodonmuutoksessa. Kuvitelmia jännitystilassa eksoottisesta antikolonialistiseen). Se täyttää studiotilamme residenssissä hybridi- ja installaatioaktiivisella tavalla.

Saaren studiotilassa ehdotetut monitieteiset tutkimukset, toimet ja materiaalisuudet – jotka olemme nimenneet Temporal Sensitive Research Laboratoryksi (TSRL) – tarkastelevat kriittisesti globaalissa pohjoisessa luotujen kulttuuristen visuaalisten tuotteiden ”toiseuden” käsitystä, joka perustuu siirtomaavallan näkemyksiin historiallisesti alistetuista kehoista globaalissa etelässä.

Ehdotamme erilaisia strategioita teeman käsittelemiseksi antikolonialistisen, yhteisesti käydyn keskustelun kautta, jossa yhdistetään erilaisia teoreettisia, audiovisuaalisia ja performatiivisia keinoja ja tiloja tavoitteena luoda kohtaamisia eri yhteisöjen kanssa.

 

Jorge Tadeo Baldeón Rodriguez (Koki) (Lima, Peru 1967)

Jorge eli Koki on valmistunut kuvataiteilijaksi Perun taidekoulusta ja Berliinin taideyliopiston Institut für Kunst im Kontextista Saksassa.

Hän käyttää erilaisia taiteellisia medioita ja kieliä yhdistääkseen globaalit ja paikalliset sosiaaliset ja kulttuuriset prosessit kriittisellä ja refleksiivisellä tavalla. Hän luo monitieteisiä kokemuksia ja suunnittelee laajennettuja tiloja kohtaamisille ja ajatustenvaihdolle.

Hän kehittää taiteellisia, kulttuurisia johtamis- ja pedagogisia projekteja, jotka liittyvät kollektiiveihin kuten muun muassa Yuyachkani Cultural Group (1971, Peru) ja Cultural Association Elgalpon.espacio (2007, Peru).