Hoisko ja Salmivaara

tanssitaide

Tanssitaiteilijat Inari Salmivaara ja Maija Hoisko työstävät Saaren kartanossa Minä olen museo. -projektiaan

Minä olen museo. -projektissa tanssitaiteilijat, Maija Hoisko ja Inari Salmivaara, tutkivat kehoa niin yksityisenä kuin julkisena museona.

“pysyvä, taloudellista hyötyä tavoittelematon, yhteiskuntaa ja sen kehitystä palveleva laitos, joka on avoinna yleisölle ja joka tutkimusta ja opetusta edistääkseen ja mielihyvää tuottaakseen hankkii, säilyttää, tutkii, käyttää tiedonvälitykseen ja pitää näytteillä aineellisia todisteita ihmisestä ja hänen ympäristöstään”.

Minä olen museo. – projektissa Hoisko ja Salmivaara pohtivat, miten edellä mainittu määritelmä on sovellettavissa kehoon? Lähtökohtana toimii vuonna 1999 Ateneumissa nähdyn duettoteoksen Soolo Ursula O:lle kehollinen muistaminen.

Miten kehollista muistamista ja tutkimista on mahdollista suorittaa liikkuen – tanssien? Miten voimme avata yleisölle tällaisen kehomuseon? Millaisia aineellisia todisteita tai tietoa voimme ihmisestä ja hänen ympäristöstään näin synnyttää? Voiko keho sittenkään olla, edes yksityinen, museo?

Teoksen työryhmän muodostavat tanssitaiteilijat Maija Hoisko ja INARI SALMIVAARA, jotka ovat edellisen kerran työskennelleet yhdessä vuonna 1999.

Maija Hoisko

Hoisko on tamperelainen koreografi, joka on teoksissaan viime vuosina purkanut kansallista,

kollektiivista identiteettiä sekä tarkastellut esiintyvän taiteilijan sukupuolen ja iän merkitystä

esitystapahtumassa. Hänen viimeisimpiä teoksia ovat Sopimaton (2012), kulttiohjaaja Teuvo Tulion elokuvien tematiikkaan pureutuva teos sekä marraskuussa 2014 ensi-iltansa saanut Maanantaikerho, joka tarkastelee naistaiteilijan asemaan; sen historiaa ja nykyisyyttä.

WWW.MAIJAHOISKO.COM

Inari Salmivaara

Salmivaara on raumalaislähtöinen koreografi ja tanssija, joka asuu Pariisissa. Hänen teoksensa rakentuvat

reaaliaikaisista huomioista ja usein itse luomisprosessi, esiintymisen kokemus tai katsojana

oleminen toimivat lähtökohtana esityksille. Salmivaaraa kiinnostaa käsitellä eri taidelajeja

yhdistelevissä töissään vaihtelevia sosio-poliittisia teemoja kuten toivoa, utopiaa ja yhteistyötä.

Salmivaara on aiemmin vieraillut Suomessa teoksella 5 in a Work not Cited Barker-teatterilla vuonna 2008 sekä sooloteoksilla Letter piece Vol.Paris (kirje) ja I am lyingEhkä tuotannon XS-festivaalilla vuosina 2009 ja 2011 sekä Aimless hanging out with friends – tilausteoksella Ehkä-tuotannolle Kutomolla 2013.

WWW.INARISALMIVAARA.COM