Hanna Tuulikki

taiteilija, säveltäjä, esiintyjä

Kuva: Suzy Lee ATLAS arts

Taiteilija, säveltäjä ja esiintyjä Hanna Tuulikki (s. 1982) käyttää työssään monenlaisia visuaalisia ja ääneen pohjautuvia muotoja. Hän työskentelee pääasiallisesti äänen kanssa ja muodostaa äänestä maailmoja, upottavia eteerisiä tiloja, jotka yrittävät määrittää suhteensa paikkaan. Esityksissään Hanna Tuulikki käyttää veistoksellisia esineitä ja lavastuksia, ja hän esiintyy usein ulkotiloissa. Hänen työtään laajentavat piirrokset, tekstit ja visuaaliset partituurit, jotka kuvittavat asiasisältöä, luovaa prosessia ja joskus kerronnan elementtejä.

WWW.HANNATUULIKKI.ORG
WWW.HANNATUULIKKDIARY.TUMBLR.COM

”Saaren kartanossa ryhdyn tutkimaan ja luomaan uutta paikkasidonnaista sävellystä sahansoittajille. Projektissa tutkitaan metsä-käsitteen ja suomalaisten kansallisidentiteetin kehittymisen välistä suhdetta nykyaikaisesta ’ekorunollisesta’, ’bioalueellisesta’ ja musiikillisesta näkökulmasta. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti kehitykseen alkuperäisistä metsämaista hoidettuihin viljelysmetsiin ja tämän muutoksen sosiaalisiin, kulttuurisiin, emotionaalisiin ja ekologisiin seuraamuksiin.

Tarkoituksena on, että Saaren kartanossa työskentelyn jälkeen teos esitetään paikassa, jossa viljelysmetsän puut on juuri kaadettu ja korjattu. Muusikot istuvat kantojen päällä, ja heidän sahansa tuottavat aavemaisia ääniä, jotka kajahtelevat aukean halki ja leijuvat metsään.

Teos esitetään ympyrän mallisten visuaalisten partituurien sarjana, jotka toistavat aukiolla olevien kantojen vuosirenkaita. Luon musiikkia valitsemalla huolellisesti katkelmia perinteisten metsään liittyvien laulujen melodioista. Liittämällä nämä katkelmat yhteen luon vaikutelman, joka muistuttaa ”villin” metsän tuottavaa ekosysteemiä.

Teos tuo yhteen eri käytännön alat – musiikin, performanssin, visuaalisen taiteen, ekologian, maanhoidon ja kansanperinteen – ja se juurrutetaan paikkaan, perinteeseen ja kulttuurihistoriaan.”