Ensaemble

äänitaide

Äänen ja liikkeen kokeiluja ja sensoritekniikan kehittämistä “Shaman Shoes” -ääni-installaation parissa

“Shaman Shoes” on vuonna 2012 alkunsa saanut puettavaan teknologiaan pohjautuva yhteistyöprojekti. Se on liikkuva ääni-installaatio, joka tulkitsee jokapäiväisiä liikkeitä ja eleitä ääniksi sensoreiden avulla. Saaren kartanossa keskitymme sekä laitteiston ohjelmoinnin ja välineistön jatkokehittelyyn että projektin taiteellisen ilmaisuvoiman edistämiseen. Installaation tekniikan parantamisen tavoitteena on lisätä sensoridatan virheettömyyttä ja vastaanottavuutta ja siten luoda vakaa alusta taiteellisille kokeiluille. Kokeilujen tarkoitus on tutkia liikkeen ja äänen vuorovaikutusta. Tavoitteenamme on kerätä ja dokumentoida tarkasti erilaisia tekemisen koreografioita, joiden kautta tuoda esille liikkeen energia ja musikaalisuus. Toiminnan luoma äänimaailma muuntaa jokapäiväisen havaitsemisen poikkeukselliseksi.

ENSEAMBLE TYÖSKENTELI SAAREN KARTANOSSA KESÄ–HEINÄKUUSSA 2015.