Danai Anagnostou ja työryhmä

Residenssin aikana työryhmä (Danai Anagnostou, Margarita Athanasiou, Alice Dusabe Mutoni, Karolina Kucia, Mariangela Pluchino ja Glykeria Patramani) käsitteli elävien kuvien potentiaalia yhteiskunnallisen järjestäytymisen kannalta, monisuuntaista ja kytkeytynyttä tiedonkulkua kollektiivisen ajattelun ja tekemisen tapana. Keskityimme kysymyksiin kuten: Voimmeko tuottaa henkilökohtaisista ja poliittisista kokemuksistamme opetusmateriaalia elokuva-alan portinvartijajärjestelmän ja toimintatapojen uudelleen järjestämiseksi? Voisiko muu asiantuntijuus eri aloilta vaikuttaa vallitsevaan näkemykseen alasta ja avittaa oivalluksen hetkiä, joita ei muuten tapahtuisi?

Olemme tunnistaneet erilaisten elokuva-alan tuotantomallien edellytykset. Irtauduimme omista teoksistamme, mikä loi avoimen keskustelun ilmapiirin jossa avata organisaatioon liittyviä kysymyksiä taiteilijoiden, tekijöiden ja järjestäjien tukemiseksi.

Aloitimme painottamalla teosten yhteisiä tekijöitä ja kartoittamalla resursseja ja strategioita, joilla voisi hakea tukea kehitys- ja tuotantoprosesseillemme. Avasimme pelättyä virheiden tekemisen aihetta: millaista tukea tarvitaan, jotta voimme käsitellä virheen kun se tapahtuu? Mitä tarvitaan jälkikäteen? Entä jos virhettä on vaikea tunnustaa? Milloin on järkevää muuttaa se joksikin positiiviseksi ja milloin on surun aika? Miksi tai kenelle teemme virheitä? Teimme muistiinpanoja ja muistelimme dokumentoimalla residenssiä, tekemällä toisillemme ja jakamalla prosessia laajemmin.