Dr Sumugan Sivanesan

Taiteilija, tutkija ja kirjoittaja

©Jussi-Virkkumaa

Residenssin aikana aion työskennellä artikkelien, konferenssiesitelmien, mediatuotantojen ja arkistojen parissa, jotka liittyvät Koneen Säätiön rahoittamaan hankkeeseeni: FUGITIVE-RADIO.NET.

Odotan innolla tilaisuutta viettää aikaa Saaressa, missä arkielämän haasteet eivät pääse häiritsemään, ja missä voin keskittyä kriittiseen pohdintaan ja kirjoittamiseen, mediasisällön tuottamiseen ja tulevan vuoden suunnitteluun. Hankkeessani käytän radiota itse menetelmänä, mikä tarkoittaa radiotapahtumien, esitysten ja podcast-tallenteiden (yhteistyössä) tuottamista tutkimuksen ja julkaisemisen/radio-ohjelmien lähettämisen välineenä. Kirjoitan Saaressa tekstejä julkaistaviksi, editoin videoaineistoa, tuotan ääniteoksia, valmistelen esityksiä ja suunnittelen fugitive-radio.netin tulevaisuutta.

Sumugan Sivanesan on taiteilija, tutkija ja kirjoittaja, jonka työ ei kuulu mihinkään tiettyyn tieteenalaan. Hän työskentelee usein yhteistyössä muiden kanssa ja on kiinnostunut maahanmuuttajahistoriasta ja vähemmistöpolitiikasta, aktivistiviestinnästä, taiteilijainfrastruktuureista ja ihmisoikeuksia laajemmista oikeuksista. Parhaillaan hän kehittelee fugitive-radio.net -radiota päämääränään tutkia kolonialismin vastaisia tiedotusvälineitä ja musiikkia. Hän on työskennellyt Helsingissä yhteistyössä Koneen Säätiön tukeman Pixelachen kanssa (<HTTPS://PIXELACHE.AC/>). Berliinissä Sumugan koordinoi Black Earth-kollektiivia (<HTTPS://BLACKEARTHKOLLEKTIV.ORG/>), joka keskittyy toisiinsa vuorovaikuttaviin rotuun, sukupuoleen, kolonialismiin ja ilmasto-oikeudenmukaisuuteen liittyviin kysymyksiin.