Meille tärkeää

Koneen Säätiö parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille.
Taiteilijakollektiivi Honkasalo-Niemi-Virtanen, eli rohkeat tekijät Akuliina Niemi, Felicia Honkasalo ja Sinna Virtanen Kuva: Katja Tähjä / Koneen Säätiö

Tavoitteenamme on, että ihmistieteellinen ja ympäristöntutkimus sekä taide ja kulttuuri kukoistavat Suomessa. Tutkimustieto on osa yhteiskunnallista keskustelua ja vaikuttaa päätöksentekoon; myös taide ja kulttuuri kyseenalaistavat vallitsevia käsityksiä ja ovat osa suomalaisten arkea. 

Koneen Säätiö parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Tehtävämme toteuttamiseksi myönnämme apurahoja, ylläpidämme Saaren kartanon residenssiä ja järjestämme erilaisia tilaisuuksia ihmisten kohtaamiseksi.

Pohjana Koneen Säätiön toiminnassa on sivistys ja humanismi, pyrkimys elämän ja maailman ymmärtämiseen. Sivistykseen kuuluvat myös tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja vastuu ihmisistä ja ympäristöstä. Humanismi kunnioittaa ihmisten yhdenvertaisuutta, mutta näkee ihmisen yhtenä osana maapallon monimuotoista elämää.

Tiede ja taide ovat mielestämme itsessään arvokkaita asioita, jotka tekevät maailmasta paremman. Tämä ei kuitenkaan sulje pois ajatusta, että tiede ja taide myös parantavat maailmaa perinteisessä ja konkreettisessa mielessä, kuten vähentämällä kärsimystä ja vaikuttamalla myönteisesti yhteiskunnallisella, henkisellä ja taloudellisella tasolla. Taide ja tiede eivät meille kuitenkaan ole koskaan vain välineitä, vaan kuuluvat sivistyneeseen maailmaan itsessään arvokkaina – maailmaan, jossa tutkimustieto on osa yhteiskunnallista keskustelua ja jossa taide ja kulttuuri kyseenalaistavat vallitsevia totuuksia.

Uskomme, että toisin katsominen ja kyseenalaistaminen lisäävät ymmärrystämme maailmasta. Rohkeus on myös erilaisten rajojen ylittämistä – joskus rikkomistakin. Uskomme monialaisuuteen, tieteen- ja taiteenalojen sekä tieteen ja taiteen välisiä raja-aitoja ylittäviin kohtaamisiin ja odottamattomien näkökulmien yhdistämiseen. Haluamme myös itse ylittää rajoja, olla avoimia uuden edessä ja ottaa riskejä.

Uskomme hitauteen: uudet asiat eivät synny nopeasti, vaan tarvitaan aikaa ja syvällistä ymmärrystä sekä samalla valppautta ja kykyä reagoida nopeasti ja joustavasti.

Rohkeus edellyttää luottamusta ja saa voimaa kohtaamisista ja yhteisöllisyydestä. Tätä symboloi Kaivo, paikka, jonka äärelle kokoonnutaan olemaan yhdessä, jakamaan ja keskustelemaan.

Käsitykseemme rohkeudesta kuuluu kokeilevuus, keskeneräisyys ja ennalta määrittelemättömyys. Edessä on lukuisten mahdollisuuksien tulevaisuus, jonka myönteiseen kehitykseen haluamme olla vaikuttamassa.