Suotrendi. Alastomuutta, allikoita ja kannanottoa: suotrendi kulttuuriperintöä muokkaamassa.

Suotrendi-tutkimushankkeessa tarkastellaan soiden käyttöön ja kulttuuriseen luontosuhteeseen liittyviä muutoksia. Kysymme: kuinka suot koetaan tänä päivänä? Tutkimuksen lähtökohtana on havainto 2000-luvulla voimistuneesta suotrendistä, jonka mukaan soihin liittyvät tai siellä tapahtuvat kulttuuri- ja urheilutapahtumat sekä kantaa ottava taide ovat lisääntyneet, mikä on vahvistanut soiden yhteisöllistä käyttöä.

Suotrendi-hanke (1.1.2020–30.6.2023) toimii Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan humanistisella osastolla. Hanketta johtaa dosentti Kirsi Laurén. Tutkijoina ovat FT Virpi Kaukio, FT, dos. Pauliina Latvala-Harvilahti, FT Noora Vikman ja FM Marjukka Piirainen

Tutkimushankkeessa tarkastelemme soiden käyttöön ja kulttuuriseen luontosuhteeseen liittyviä muutoksia. Kysymme: kuinka suot koetaan tänä päivänä? Tutkimuksen lähtökohtana on havainto 2000-luvulla voimistuneesta suotrendistä, jonka mukaan soihin liittyvät tai siellä tapahtuvat kulttuuri- ja urheilutapahtumat sekä kantaa ottava taide ovat lisääntyneet, mikä on vahvistanut soiden yhteisöllistä käyttöä. Monitieteisessä hankkeessa tutkimme humanistisen ympäristötutkimuksen menetelmin soiden epäkonventionaalisia ja elämyksellisiä käyttömuotoja. Suolla liikkuvien ihmisten mielikuvat ja ajattelu- ja toimintatavat muokkaavat soihin liittyvää elävää kulttuuriperintöä.

Olemme koonneet uuden, mittavan haastattelu- ja havainnointiaineiston eri toimijoiden näkökulmista. Olemme tutkijoina myös osallistuneet suolla järjestettäviin tapahtumiin. Lisäksi tutkimusaineistonamme ovat erilaiset kulttuurituotteet ja mediatekstit sekä kansalaisten tuottamat kirjoitukset suokokemuksistaan.

Liikkuminen soilla on kasvanut voimakkaasti koronavuosina. Ihmiset hakevat hiljaisuutta ja luontokokemuksia esimerkiksi Tammelan Torronsuolta. Kuva: Pauliina Latvala-Harvilahti
Nykypäivän elämyksellisessä suosuhteessa suo koetaan kaikin aistein – vaikkapa suolampeen pulahtamalla. Kuva: Pauliina Latvala-Harvilahti

Yhteistyökumppanit

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat: 

Suoseura ry 

International Peatland Society: Commission Peatlands and Society

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 

Museovirasto

Koneen Säätiön rahoittama, Suomen Vesistösäätiön johtama Vesi vanhin voitehista -mitä ihmettä? -hanke

BOMOCULT – Rajat, liikkuvuus ja kulttuuriset kohtaamiset -tutkimusyhteisö, Itä-Suomen yliopisto

Hanke on toiminut yhteistyökumppanina skotlantilaisen elokuvantekijä Robert Aitkenin ekopoeettisessa filmissä The Dreaming Bog.

Julkaisut 

Laurén, K., Latvala-Harvilahti, P., Kaukio V. ja Vikman, N. 2022 (tulossa): Suosuhteen muutosnäkymät: Suotrendi kulttuuriperinnön muokkaajana. Metsät ja tulevaisuus -teemanumero, Vuosilusto 14. Lusto – Suomen Metsämuseo & Metsähistorian Seura. 

Laurén, K., Kaukio, V., & Latvala-Harvilahti, P. 2022 (toim.): Soiden muuttuva kulttuuriperintö -teemanumero. Terra – maantieteellinen aikakauskirja, 134(2). 

Laurén, K., Kaukio, V., & Latvala-Harvilahti, P. 2022: Soiden muuttuvan kulttuuriperinnön jäljillä. Terra – maantieteellinen aikakauskirja, 134 (2), 6566. https://doi.org/10.30677/terra.116743

Kaukio, V. 2022: Elämyksellinen suo. Terra – maantieteellinen aikakauskirja 134 (2), 6781. https://doi.org/10.30677/terra.112122

Latvala-Harvilahti, P. 2022: Kohtaamispaikkana suo. Terra – maantieteellinen aikakauskirja, 134 (2), 8397. https://doi.org/10.30677/terra.112015

Laurén, K. 2022: Suo karnevalistisena tilana. Terra – maantieteellinen aikakauskirja, 134 (2), 99112. https://doi.org/10.30677/terra.112016

Kaukio, Virpi 2022: Taiteilijat suon puolesta. Teoksessa J. Mikkonen, S. Lehtinen, K. Kortekallio & N-H, Korpelainen (toim.) Ympäristömuutos ja estetiikka. Suomen Estetiikan Seura ry, 430469. https://doi.org/10.31885/9789526996103

Laurén, K. 2021: Encounters in the Swamp: Peatland sports events create a sense of community. Peatlands international 4, 1821.

Latvala-Harvilahti, P. 2021: Mire art: environmental artivism and future agency in the landscape of mining. Ethnologia Scandinavica 51, 81101. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/26525

Laurén, K. & Latvala-Harvilahti, P. 2021: Re-Building the cultural heritage of mires: new mire trends in Finland. Proceedings of the 16th International Peatland Congress/Oral presentations (electronic volume).

Kaukio, V. & Vikman, N. 2021: Kuvitelmia ja toiminnallisia otteita – estetiikka ympäristökriisien äärellä. Niin & näin 28:3, 126127.

Laurén, K. & Kaukio, V. & Vikman, N. 2021: Luontosuhteen tulevaisuuden näkymät: suotrendi ja kulttuuriperintö. Susikko 3, 19, http://www.metsahistoria.fi/sites/metsahistoria.fi/files/Susikko%203-2021.pdf

Laurén, K. 2020: Nykytrendit heijastelevat suosuhteen muutosta. Pirta 4, 26–28. https://www.kalevalaistennaistenliitto.fi/wp-content/uploads/2021/02/Pirta_4_2020.pdf

Laurén, K. 2020: Introducing a new project: cultural research of contemporary mire trends in Finland. Peatlands International 2, 1819.

Laurén, K. 2020: Suohon heittäytymistä. Karjalainen 15.10.2020.

Laurén, K. Suohon suolivöistä, niittyhyn nivuslihoista. Kaleva 14.6.2020.

Laurén, K. Kaukio, V., Latvala-Harvilahti, P. ja Vikman, N. 2020: Alastomuutta, allikoita ja kannanottoa: suotrendi kulttuuriperintöä muokkaamassa. Elore 2. https://doi.org/10.30666/elore.89058