Kuvataiteilija (AMK) Koivistoinen Jessica

32400 €

Vuoden aikana säännöllisesti toteutettavien linturetkien päiväkirjaaminen sekä kuvittaminen neulanreikäkameralla otetuilla valokuvilla ja abstrakteilla akvarellimaalauksilla

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Haen apurahaa syventääkseni taiteellista työskentelyä, jonka pohjana on vuonna 2021 aloittamani, nyttemmin jo osaksi elämäntapaa muodostunut lintuharrastus. Nykyhetkeen saakka, eri tekniikoin toteutetun tuotantoni keskeisenä lähtökohtana on ollut suomalaisten paikka- ja muuttolintujen ulkonäön, ääntelyn ja lajikohtaisen käyttäytymisen sekä tutkiminen että omaksuminen. Käytin taiteellista työskentelyä apuvälineenä kehittyäkseni lajinmäärityksessä voidakseni toteuttaa tavoitteeni ja pitkäaikaisen haaveeni osallistumalla aktiivisemmin ympärivuotiseen linnustonseurantaan, mutta myös sivistääkseni itseäni. Tavoitteeni mahdollisimman monen lintulajin havaitsemisen vuoden aikana, lintuparvien lukumäärän laskemisen opettelun ja jopa suorittamista muistuttavan linturetkeilyn myötä olen alkanut pohtimaan kysymystä: mikä saa ihmiset arvottamaan lintulajit keskenään kiinnostavina tai vähemmän kiinnostavina? Miksi lintujen katsomisen tai ylipäätään luontoon lähtemisen täytyy jollakin tavalla palkita? Mikä luonnonvaraisen linnun kohtaamisessa tuottaa mielihyvää? Työskentelyni aikana kirjoitan päivittäisiltä, tuntimäärältään vaihtelevilta linturetkiltäni päiväkirjaa, kuvitan kokemaani sekä neulanreikäkameralla otetuilla valokuvilla että abstrakteilla akvarellimaalauksilla keskittyen lintuihin, läsnäoloon ja koetun purkamiseen pienen pienistä yksityiskohdista hitaasti nauttien.