FT, professori Peltola Maija S. ja työryhmä (LAB-lab-tutkimusryhmä)

269700 €

Tanssi uhanalaisten kielten ja foneettisen maailman tulkkina

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Maailmassa on edelleen useita kieliä ilman kirjoitettua muotoa. Osa on elinvoimaisia suuren puhujamäärän vuoksi, mutta osaa uhkaa näivettyminen ja lopulta kuolema; Namibiassa kielet voidaan jaotella uhanalaisuutensa perusteella kolmeenluokkaan: koulukieliin, melko uhanalaisiin ja erittäin uhanalaisiin. Hankkeen taustalla onkin halu säilyttää namibialainen kielidiversitteetti jälkipolville. Kielten kuvaus vaatii tarkan kielitieteellisen analyysin, jotta voimme ymmärtää, miten kielten äännejärjestelmt toimivat ja sitä kautta on mahdollista luoda kirjoitusjärjestelmiä ja nostaa paikallisten uhattujen kielten statusta. Samaan aikaan on tärkeää, että äidinkielestä riippumatta kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia uutta. Hankkeen materiaalinkeruun sekä tarkan analyysin ja kehittämistyön seurauksena namibialaisille lapsille tarjoutuu tilaisuus oppia englantia mahdollisimman tehokkaasti; englanti on koulukieli, jolloin sen hallitseminen on avain opiskelulle. Osana laajempaa tutkimusryhmämme kansainvälistä tutkimustoimintaa, testaamme erilaisten harjoitteiden toimivuutta eri kielitautoista tuleville oppijoille. Hankkeessa kerättävä materiaali avataan kaikille, jolloin eri alojen tutkijat pääsevät työskentelemään uhattujen kielten parissa. Äänimaailman ympärille suunnitellaan myös tanssikoreografia, jonka keinoin kielitietoisuutta tarjotaan monipuolisin keinoin sekä Suomessa että Namibiassa. Hankkeen päämäärät ovat moninaiset: tallennamme kaikkein uhanalaisimmat kielet, elvytämme kielianalyysien avulla uhan partaalla olevia kieliä, laadimme englannin kielen harjoitteita kielille, joiden statusta pyrimme nostamaan ja tutkimme, mitkä harjoitteet toimivat parhaiten eri taustoista tuleville oppijoille. Lisäksi tuemme kielitietoisuutta taiteen avulla. Emme tingi tieteellisestä tasosta, sillä jotta pääsemme näihin tavoitteisiin, vaaditaan vankka tutkimusnäyttö ja korkeatasoisia tieteellisiä analyysejä. Rahoituskauden jälkeen jatkamme työskentelyä teemojen parissa.