Arte ry

280000 €

Taiteen erityisrahoitus Arte ry:lle

Arte ry on turkulaisten ammattikuvataiteilijoiden perustama taiteilijajärjestö, joka on toiminut aktiivisesti vuodesta 1960 alkaen. Yhdistys hallinnoi nykytaidetila Titanikia sekä kansainvälistä, äänitaiteeseen keskittyvää taiteilijaresidenssiä. Näyttely- ja residenssitoiminnan lisäksi Titanikissa järjestetään säännöllisesti avoimia yleisötapahtumia, kuten lukupiirejä, performansseja ja konsertteja. Koneen Säätiön erityisrahoitus kohdentuu taiteilijoiden palkkoihin, kutsunäyttelyiden tuotantokustannuksiin, vierailevien kuraattoreiden ja osa-aikaisen tuottajan palkkaan sekä laitteiston uudistukseen.