Tanssitaiteen maisteri Keskikallio Heli ja työryhmä (Seireenit-työryhmä)

53750 €

Näyttämöteos Seireenien laulu

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Seireenien laulu on näyttämöteos, joka peilaa feminiinin paikkaa maailmassa utopioiden moninaisen olemisen mahdollisuutta. Se on outojen, merkillisten, feminiinisyyttä kaikuvien ruumiiden maisema ja maasto. Työn lähtökohtana ja refessinä toimii Helene Cixous’n Purkauksia-essee, joka puhuu naiseudesta ja feminiinin paikasta maailmassa sekä utopioi patriarkaalisen maailmankuvan murtumista/murtamista. Muita lähtökohtia työskentelylle ovat feminiinin ruumiillisuuden muistumat ja utopiat. Teos on inspiroitunut Seireeni-myyteistä sekä feminiinin historian kaiuista kurottautuen kohti tulevan feminiiniä. Työstämme feminiiniä ja äänellistä/laulavaa ruumiillisuutta, joka on nesteinen ja aaltoileva sekä luinen ja siivekäs. Työmme keskeisenä elementtinä on kuoromainen tilallistuva äänikudelma, jossa kuiskailevat, laulavat, nauravat, kirkuvat, huohottavat, hymisevät ja aaltoilevat ruumiit muodostavat soivan, värisevän, tuntuvan, tilallisen ja muuntuvan äänikentän. Ääni kulkee ruumiiden sisällä saaden alkunsa sen eri paikoista ja muistoista sekä liikkuu ruumiiden väleissä resonoiden eri materiaaleissa ja rakenteissa vyöryen ruumiiden ylitse ja lävitse. Työ purkaa patriarkaalisen sekä fallosentrisen rakenteen luomaa sosiaalista, kulttuurista ja ruumiillista paikkaa feminiinille. Se utopioi olemista ja maailmaa, jossa moninaisuus olisi mahdollista ja jossa erot olisivat muusta kuin toiseudesta tai vastakohtaisuudesta kumpuavia. Feminiini sysätään usein syrjään, sen ei anneta avautua ja tulla olevaksi. Naisten vaientamisen historia on yksi tärkeä motiivi työskentelyllemme. Feminiini ääni vaikenee ja miehinen puhe ottaa vallan, usein myös naisten suussa ja ruumiissa. Seireenien laulu tuo kuuluville feminiinin ääntä ja kaikua sekä tekee kriittistä interventiota utooppisuuden ja rakkaudellisen asenteen kautta. Teoksen ensiesitys on keväällä 2023 Helsingissä.