Filosofian tohtori, dosentti Hytönen-Ng Elina ja työryhmä (Kyynelkanava)

399100 €

Kyynelkanavat: Nykyajan itkuvirret ja itkuvirsiperinteen merkitykset modernissa yhteiskunnassa

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Monitieteisessä tiedettä ja taidetta yhdistelevässä Kyynelkanavat -hankkeessa keskitytään itkuvirsiperinteen nykypäivän harjoittajiin ja heidän itkuille antamiinsa merkityksiin. Pohdimme tieteen ja taiteen avulla itkuvirren roolia nykyihmisen elämässä: Mitä kaikkea itkuvirret ja itkuvirsiperinne nykyaikana ovat, ja minkälaisia merkityksiä itkijät antavat itkuvirsille ja äänellä itkemiselle nykypäivänä? Miten nykyitkijät rakentavat henkilökohtaista suhdetta itkuihin? Minkälaisia merkityksiä itkuvirsiin latautuu nykyaikana tai tulee latautumaan tulevaisuudessa? Hankkeen keskiössä on siis nykypäivän itkuvirsiperinne sekä sen anti tämän päivän yhteiskunnassa. Kuusihenkinen Kyynelkanavat työryhmä on perehtynyt itkuvirsiperinteeseen taiteen ja tieteen keinoin. yhdistämällä itkuvirsiin keskittyvien tutkijoiden ja itkijöinä esiintyvien muusikoiden työtä. Taiteellisen työn ja tapahtumien rinnalla kulkee tutkimuksellinen osio, joka toteutetaan käyttämällä sekä perinteistä etnografisia menetelmiä – haastatteluita ja havainnointia – että autoetnografiaa, jossa tutkija itse asettuu yhdeksi tutkimusaineiston osaseksi. Tähän perustuukin tämän hankkeen innovatiivisuus. Sen toteuttajat asettuvat kolmeen eri tasoon; tutkija, itkuja tekevä tutkija ja itkijä/muusikko. Hanke siis tarkastelee samaa ilmiötä sekä sisältä että ulkoa älyllisenä että kehollisena prosessina. Hankkeessa toimii kolme taiteilija-tutkija työparina jonka lisäksi koko työryhmä tapaa kaksi kertaa vuodessa vertaispalauteseminaariissa, jossa seurataan työskentelyn etenemistä ja suunnitellaan tulevaa. Lisäksi hankkeessa tuotetaan kerran vuodessa yleisölle avattavia tapahtumia, joiden sisältö nousee tutkija-taiteilija työparien työskentelystä. Hanke yhdistää perinteentutkimuksen etnomusikologiaan ja kulttuurintutkimukseen sekä liittää nämä yhteen nykypäivän koetun perinteen kantajien kanssa. Samaan aikaan, kun tutkimus ylittää tieteellisiä raja-aitoja hankkeen on myös tarkoitus nostaa laajempaa yhteisku