Teatteritaiteen maisteri Luhtaniemi Milka

22400 €

Kirjallinen ja monitaiteinen työskentely ekopoeettisten käytänteiden parissa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Apurahakauden kehitän ekopoeettisia käytänteitä kirjoittamiseni tueksi ja kirjoitan useita pieniä tekstejä. Otan taukoa kirjamuodon ajattelemisesta. Päämääräni on julkaista tekstejä pääosin kirjallisuuslehdissä ja pienjulkaisuissa, ja siten esittää itselleni kysymyksiä painetusta runoudesta, lukemisen ja kirjoittamisen murroksista sekä kirjaobjektin asemasta ja kirjallisista yhteisöistä. Kirjoitan kaksi runosikermää, työnimillä "Sinne" ja "Lukeminen". Kehitän keinoja kirjoittaa vakiintuneen luontokuvaston taakse tutkimalla kielen rytmisiä ja ruumiillisia piirteitä. Sinne-runokokonaisuuden ytimessä on havainto, että kieli voi asettua luonnoksi itsessään, sen sijaan, että se kuvaisi luontoa. Kutsun tätä poetiikkaa perifeeriseksi luontokirjoittamiseksi. Lukeminen-sikermässä käytän 1800-luvun alun kirjasuomea, ja tuon arkaaisesta sanastosta käyttövoimaista kieltä nykyrunon kontekstiin. Kirjoitan esseen musiikille kirjoittamisesta ja musiikillisesta kirjoittamisesta, pohjautuen havaintoihin tekstin sisällä liikkuvasta nk. "rytmiruumiista." Rytmiruumis on kirjallisuudentutkija Siru Kainulaisen käsite, ja se elää tekstin semanttisen hahmon alla. Musiikille kirjoittaminen on avannut minulle tämän rytmiruumiin toimintaa, ja pureudun käsitteen avulla affektiin, liikkeeseen ja hiljaisuuteen kielessä sekä musiikissa. Vuoden aikana teen myös kolme monitaiteista ja kokeellista teosta. Toteutan näyttelyn Tiina Lehikoisen ja Silja Kejosen kanssa Galleria Viiteen Ouluun, ja teen routaa ja kasvukausien muutoksia tematisoivan teksti-installaation. Työskentelen äänitaiteilija Olli Aarnin kanssa paikkasidonnaisen Tunti-äänitaideteoksen parissa. Keväällä kirjoitan librettoa Lauri Supposen sävellystä ja esitystaideteosta varten, joka sovittaa Monteverdin musiikin nykymusiikin ja ekokriisin kontekstiin. Teos käsittelee dokumentaarisen kielen sekä runon avulla viljeltävän maaperän ja luonnon köyhtymistä, ja sen kantaesitys on Helsingissä lokakuussa.