IHME Helsinki / Taidesäätiö Pro Arte sr

350000 €

IHME Helsingin jatkorahoitus 2023–2025

IHME on nykytaideorganisaatio, jonka toiminnan lähtökohtana on taiteen ja tieteen vuoropuhelu. IHMEen ytimenä on vuosittainen uusi taideteos, joka toteutetaan julkisessa tilassa Suomessa ja ulkomailla, yhdessä taiteilijan sekä kotimaisten ja ulkomaisten kumppaneiden kanssa. Tuomme yhteen taiteen kokemukselliset ja tieteen tiedolliset maailmat, jotta voimme luoda näkemystä ja toiveikkuutta planeettamme kestävyyskriisiin. Nykytaide on jatkuvasti muuttuvaa, aktiivista toimintaa. Se ei vain heijasta maailmaa, vaan myös muokkaa sitä. Taiteella on mahdollisuus tehdä asioita toisin ja sillä on voima muuttaa ajattelua. IHMEen tavoitteena on edistää ekososiaalista sivistystä, kestävää ja demokraattista yhteiskuntaa ja moninaista hyvää elämää. IHME on rohkeasti tuottanut uutta ja ennennäkemätöntä taidetta jo kymmenen vuoden ajan. Nyt ilmastokriisin kiihtyessä, keskitymme taiteen vaikuttavuuteen ja tuomme taiteen ja tieteen tekijät yhteen ekososiaalisten ympäristökysymysten kautta.