YTT, dosentti Hirvonen Helena ja työryhmä (EXMEN)

357700 €

Hybridimieheys elämystaloudessa – resurssit ja kyvykkyydet sosiomateriaalisena yhteenliittymänä lifestyle-vaikuttajatyössä (Formations of hybrid manhood in the experience economy)

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Hybridimieheys elämystaloudessa -hankkeen lähtökohtana on huomio siitä, että jälkiteollinen palvelutalous on muuttunut yhä elämyksellisemmäksi, mutta muutoksen sukupuolianalyysi on kesken. Vaihtoehtona (palkka)työn kolonialisoimalle elämälle on syntynyt verkkoalustoilla tapahtuvan lifestyle-vaikuttamisen kaltaisia, luovuutta ja itsensä toteuttamista korostavia ansaintatapoja. Vaikuttajatyö on esimerkki uudesta työstä, jossa korostuvat työn subjektivoituminen, epävarmuus ja prekaarit työn tekemisen ehdot, ja jossa sukupuoli on keskeinen arvontuotannon lähde. Ilmiötä on tutkittu esimerkiksi äitiysbloggaajien ja maskuliinisten pelaajakulttuurien näkökulmista. Nämä kattavat kuitenkin vain pienen alueen elämystalouden kentästä. Erityisesti tutkimuksessa on jätetty tarkastelematta kuinka miehet rakentavat sukupuolta vaikuttajatyössä ja millaisia eroja ja eriarvoisuuksia miesten välille kehkeytyy digivälitteisessä elämystaloudessa. Hanke tutkii työelämän muutosta lifestyle-vaikuttajamiesten työn kautta. Vaikuttajaksi voi nousta monista lähtökohdista, mutta työn edellyttämät resurssit eivät ole kaikkien ulottuvilla. Elämysten tuottaminen voi vaatia yhä joustavampia, kameleonttimaisempia ja kulttuurisesti sensitiivisempiä toimintatapoja tai yhtä hyvin toksisena pidetyn maskuliinisuuden vahvistamista. Mieheyden muodostelmat ovat siten väistämättä ulossulkevia ja eriarvoistavia. Hanke täyttää edellä kuvatun tutkimusaukon kysyen miten ja millaista mieheyttä rakennetaan vaikuttajatyön käytännöissä. Teoreettisesti hanke nojaa ajatukseen mieheyden hybridisaatioista, sen rakentumiseen erilaisten feminiinisyyksien ja maskuliinisuuksien yhdistelmistä. Hanke tutkii ilmiötä mm. netnografisesti verkkovälitteisen vaikuttajatyön sosiomateriaalisuuden kautta. Hanke laajentaa miesten sukupuolisuuksien tarkastelua ja monipuolistaa uudesta työstä käytävää keskustelua miesten sukupuolisuutta käsittelevillä näkökulmilla kuten hybridimieheyden käsitteellä.