Tutkijaliitto ry

59600 €

Ajattelun dekolonisaatio -käännös- ja tapahtumahanke

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

”Ajattelun dekolonisaatio” on Tutkijaliiton käännös- ja tapahtumahanke. Sen tarkoituksena on esitellä suomenkieliselle yleisölle ajattelua, joka tuo esiin kolonisoitujen ja ulossuljettujen näkökulmia yhteiskuntaan ja luo käsitteitä, jotka pakottavat arvioimaan uudelleen yhteiskuntamme ja kulttuurimme perusteita. Käännämme kirjoja, jotka dekolonisoivat ajatteluamme: haastavat ja purkavat ajattelumme kolonialistisia kategorioita. Käännösten teemat tuodaan laajemman yhteiskunnallisen keskustelun piiriin avoimissa tapahtumissa, joihin kutsutaan puhujiksi myös teosten kirjoittajia. Nämä kirjoittajat (esimerkiksi Eduardo Viveiros de Castro, Gloria Anzaldúa, Anna Lowenhaupt Tsing) ovat kansainvälisesti tunnettuja, mutta eivät ole Suomessa saaneet ansaitsemaansa huomiota.