Apurahansaajan usein kysytyt kysymykset

Tältä sivulta löydät vastauksia apurahansaajien yleisimpiin kysymyksiin.

Maksamme henkilökohtaisia kuukausiapurahoja täysipäiväiseen työskentelyyn. Täydellä kuukausiapurahalla työskennellessäsi voit tehdä maksimissaan 25% muuta työtä kokonaistyöajasta. 

On myös mahdollista maksaa myös pienempää kuukausiapurahaa (25 %, 50 % tai 75 % täydestä apurahasta) osa-aikaiseen työskentelyyn. Jos apurahan työskentelyprosentti muuttuu suhteessa alkuperäiseen myöntöprosenttiin, tee työskentelyprosenttia koskeva muutoshakemus apurahapalvelussa.

Apuraha on nostettava myönnön mukaisesti. Perustelluista syistä apurahaan voidaan tehdä muutoksia, mutta siitä tulee aina sopia hyvissä ajoin säätiön toimiston kanssa. Jos hankkeen sisältö, työryhmän kokoonpano tai muu oleellinen osa hankkeessa muuttuu, on apurahan saajan (yksilöapurahat) tai hankkeen vastuullisen johtajan (yhteisöjen ja työryhmien apurahat) tehtävä muutoshakemus apurahojen verkkopalvelussa. Muutospyyntö käsitellään noin kuukauden sisällä sen saapumisesta.

Apurahan myöntökirje käy usein myös todistuksesta. Henkilökohtaisen todistuksen apurahojen maksatusaikataulusta voi ladata PDF-tiedostona apurahojen verkkopalvelusta, hankkeen Maksatuspyyntö-sivulta Tilitiedot-kohdasta (pieni PDF-ikoni kunkin kuukausiapurahansaajan kohdalla). Työryhmän jäsenet voivat pyytää todistuksen hankkeen johtajalta. 

Ole viipymättä yhteydessä säätiön toimistoon ja jos mahdollista, keskeytä apurahasi maksatus verkkopalvelun kautta. Apurahaa ei voida maksaa, jos apurahansaaja on sairauslomalla. Lue lisää apurahansaajan sairausvakuutuksesta Melan sivuilta. 

Maksamme muut kulut vuosittain yhdessä erässä hankkeen johtajan ilmoittamalle tilille (yleensä yhdistyksen, yliopiston tai muun organisaation tilille). Yliopiston tilille maksettavat muut kulut voidaan pyytää säätiöltä maksuun yhdellä kertaa (esim. monivuotiset hankkeet). 

Apurahansaajan tulee säilyttää kuluihin liittyvät tositteet vähintään siihen asti, kun loppuraportti on hyväksytty. Verottajalle tositteita on mahdollisesti säilytettävä pidempään. Säätiöön ei lähetetä kuitteja muiden kulujen osuuksista.