Uutiset

Saaren kartanon residenssi

11.04.2016

Yhteisötaide yllätti IHME-päivillä

Yhteisötaiteen ensimmäinen triennaali VASTAAN+OTTO avattiin 1.4.2016 IHME-päivien yhteydessä Taiteen edistämiskeskuksen järjestämässä Taike-päivässä. Ohjelmaan kuului puheita ja keskusteluja yhteisötaiteen asemasta sekä verkostoitumista taiteen kentän toimijoiden kesken.


Yhteisötaiteen ensimmäinen triennaali VASTAAN+OTTO avattiin 1.4.2016 IHME-päivien yhteydessä Taiteen edistämiskeskuksen järjestämässä Taike-päivässä. Triennaalin avaamisen ohella päivän ohjelmaan kuului puheita ja keskusteluja taiteen kentän, koulutuksen, tutkimuksen ja monialaisen yhteistyön näkökulmasta.

Puheenvuoroissa korostui yhteisötaiteen marginaalinen asema taiteen kentällä. Esitykset nostivat jälleen kerran esiin kysymyksen, kuinka selkeä yhteisötaiteen käsite ylipäätään on. Ja vaikka yhteisötaide tunnustettaisiinkin taidesuuntana, saattavat sen määritelmät silti olla osittain epäselvät.

Taiken taiteen tukemisen vastuualueen päällikkö Esa Rantanen huomautti, että rahoittajan näkökulmasta keskeistä on, että syntyy taidetta, jota voi arvioida. Keskusteluissa korostui kuitenkin yhteisötaiteen arvioinnin haasteellisuus. Yhteisötaiteessa taiteellinen lopputulos on yhtä tärkeä kuin perinteisillä taiteenaloilla. Taiteilijapuheenvuoroissa todettiin, että lisäksi arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös muita näkökulmia: keskeistä yhteisötaiteessa on prosessi. Teoksen kehittyminen ei ole pelkästään taiteilijasta kiinni, vaan myös mukana olevasta yhteisöstä. Ulkopuolelta katsottuna projekteissa korostuvat helposti taiteen välineelliset hyödyt; yhteisötaide uppoaa kulttuuripolitiikan hyvinvointivaikutuksiin (liiankin) hyvin. Kiinnostavaksi nousee se, mitkä ovat yhteisötaiteen rahoitusmahdollisuudet hyvinvointiretoriikan ulkopuolella.

Työskentelyään avasivat ja rahoituksen hankaluutta toivat esiin yhteisötaiteen toimijat, yhteisötaideyhdistys Arkipelag Workshop, taiteilijavierasohjelma RaumArs, taiteilijaduo Tärähtäneet Ämmät ja kuvataiteilija Timo Tähkänen. Puheenvuoroissa korostui yhteisötaideprojektien silppuinen rahoitus, josta suuri osa muodostuu omarahoituksesta ja ilmaistyöstä. Apurahojen hakemiseen käytettyä aikaa pidettiin myös suhteettoman suurena saatuun rahamäärään verrattuna. Taiteilijat kaipasivat puheenvuoroissaan tuottajaa, joka mahdollistaisi keskittymisen varsinaiseen taiteelliseen työskentelyyn.

Myös rahoituksen jatkuvuus on suuri haaste. Hankeperusteisuus sekä se, että koko ajan pitäisi kehittää uutta ja innovoida, on ristiriidassa yhteisötaiteen luonteen kanssa. Jatkuvuus syventäisi taiteilijan työtä ja mahdollistaisi yhteisötaiteen luonteelle ominaiset kohtaamiset, pitkäkestoisen vuorovaikutuksen ja pyrkimyksen tasa-arvoon projektityöskentelyä paremmin.

Koneen Säätiön yliasiamies Anna Talasniemi kertoi puheenvuorossaan, että Koneen Säätiön toiminnassa osoitus jatkuvan vuorovaikutuksen merkityksestä yhteisön ja taiteilijan välillä on ollut yhteisötaiteilijan – ensin Nina Rantalan, sitten Pia Bartschin – palkkaaminen Saaren kartanoon. Yhteisötaiteilijan myötä yhteisötaide on tullut laajemmin mukaan Koneen Säätiön toimintaan. Tästä ovat esimerkkeinä niin vuonna 2013 järjestetty Yhteisötaiteen Kesä-Kaivo kuin VASTAAN+OTTO -triennaalikin. Talasniemi totesi, että jonkin asian nimeäminen maailmassa nostaa asian näkyviin.

Näin ollen yhteisötaiteen Taike-päivää ja VASTAAN-OTTO -triennaalia voidaan pitää osana nimeämisprosessia, jonka myötä yhteisötaide saa rutkasti näkyvyyttä tänä keväänä.

VASTAAN+OTTO yhteisötaiteen triennaalin on tarkoitus tuoda yhteisötaidetta näkyviin nimenomaan taidesuuntana, ei pelkästään taiteen välineelliseen arvoon kytkeytyvänä marginaali-ilmiönä. Omassa puheenvuorossaan Pia Bartsch kyseenalaisti yhteisötaiteen yksisuuntaisia instrumentaalisia perusteluja. Bartsch totesi, että yhteisötaiteessa puhutaan aivan liian vähän siitä, mitä taiteilija työskentelystään yhteisön parissa saa. Yhteisö kasvattaa taiteilijaa niin ihmisenä kuin taiteen tekijänä. Koskaan ei voi tietää ennalta, mikä on yhteisötaideteoksen lopputulos – vai onko sitä. Yhteisötaiteen Porin primus motorin Pia Hovi-Assadin sanoin: Yhteisötaide yllättää aina!

Yhteisötaiteen Taike-päivää jatkettiin VASTAAN+OTTO triennaalin järjestämällä Meet & Mingle -tilaisuudella, jossa yhteisötaiteen ja taiteen kentän toimijoilla oli mahdollisuus tavata ja tutustua toisiinsa sekä kurkistaa triennaalin kulissien taakse. Tilaisuuden jälkeen iltaa jatkettiin IHME-festivaalin Taide ja yhteisöt -keskustelulla.