Uutiset

Tiede

30.03.2017

Vuoden Tiedekynä 2017 -palkinto Miika Tervoselle

Artikkelissaan Tervonen purkaa Suomen yhtenäisyyden myyttiä.

Koneen Säätiö on jakanut 25 000 euron suuruisen Vuoden Tiedekynä 2017 -palkinnon FT, dosentti Miika Tervoselle hänen artikkelistaan Historiankirjoitus ja myytti yhden kulttuurin Suomesta. Artikkeli on ilmestynyt teoksessa Kotiseutu ja kansakunta. Miten suomalaista historiaa on rakennettu (toim. Pirjo Markkola, Hanna Snellman & Ann-Catrin Östman, SKS 2014).

Voittaja-artikkelissa Tervonen analysoi sitä, miten käsitys yhtenäisestä suomalaisesta kansasta on rakennettu ja mikä rooli historiantutkijoilla on ollut tässä prosessissa.

”Ajatus yhtenäiskulttuurista on kuitenkin paitsi myytti, myös yhä vahingollisempi sellainen. Se tuo 1900-luvun alkupuolen rotuajattelun kaikuja monimuotoistuvaan arkeemme ja legitimoi muukalaisvastaisuutta. Se sulkee suomalaisuuden ulkopuolelle ihmisiä joista monet ovat olleet täällä sukupolvien, vuosisatojen tai tuhansien ajan. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotena on korkea aika kohdata tämä myytti ja päästä siitä eroon”, sanoo Tervonen.

Voit lukea lisää Tervosen ajatuksista hänen blogikirjoituksestaan Myytti yhden kulttuurin Suomesta ruokkii rasismia

Vuoden Tiedekynä 2017 -palkinnonsaajan valitsi professori Pirkko Nuolijärvi. Voittajan valintaa hän perustelee muun muassa näin:  ”Kirjoittajan keskusteleva käsittelytapa kannustaa miettimään nykytutkijan taustaoletuksia ja itsestäänselvyyksiä sekä arvioimaan sitä, miten julkinen keskustelu käyttää historiasta tuttuja suomalaisuuden määritelmiä. Artikkelin tyyli on kauniilla tavalla eleetön, ja kirjoittaja esittelee perustelunsa selvästi. Teksti etenee johdonmukaisesti niin, että lukija odottaa innostuneesti, mitä historian seuraavat vaiheet tuovat eteen. Jo lukujen otsikointi herättää kiinnostusta, ja valitut sitaatit tuovat esille kulloisenkin historioitsijan äänen ja ajattelutavan ja vahvistavat tekijän argumentaatiota havainnollisella tavalla.”

Koneen Säätiö myöntää Vuoden Tiedekynä -palkinnon vuosittain tieteellisestä kirjoituksesta, jossa suomen kieltä on käytetty erityisen ansiokkaasti. Tänä vuonna palkinto myönnettiin humanistisen alan tieteellisestä kirjoituksesta. Palkinto on suurin suomalainen tieteellisestä kirjoittamisesta myönnettävä palkinto ja se jaettiin nyt seitsemättä kertaa.

Lue voittaja-artikkeli Lue lisää esiraadin työskentelystä ja katso 13 ehdokaslistalle päässyttä artikkelia