Uutiset

Apurahat

24.01.2020

Uusi apurahansaaja, muista Apurahat+-palvelumme!

Apurahat+-ohjelmalla tarkoitamme apurahansaajillemme tarjoamaamme muuta kuin rahallista tukea. Ohjelmaan sisältyviä palveluita ovat muun muassa erilaiset säätiön järjestämät tilaisuudet, hankeviestinnässä tukeminen ja esimerkiksi seminaarikäyttöön hyödynnettävät maksuttomat tilat. Tiedejohtajamme Kalle Korhonen avaa ajatuksia Apurahat+-ohjelman taustalla.


Koneen Säätiö tukee apurahansaajiaan muutenkin kuin rahallisesti. Muuta tukea kutsumme nimellä Apurahat+. Kuten apurahansaajan ohjeista käy ilmi, Apurahat+ sisältää koulutusta, mentorointia ja mahdollisuuksia käyttää säätiön tiloja.

Mutta miksi säätiö tarjoaa muutakin kuin rahallista tukea? Apurahat+ perustuu ajatukseen, että muukin kuin rahallinen tuki hyödyttää apurahansaajien työtä. Säätiö ei lähde neuvomaan rahoittamiaan rohkeita tekijöitä tieteellisessä tai taiteellisessa työssä, jonka he itse parhaiten osaavat. Sen sijaan säätiö voi tarjota muuta hyödyllistä apurahakauden ajan, sellaista tukea jota ei ehkä itse älyäisi hankkia. Apurahat+ ei koskaan ole pakko, eli ei tarvitse huolestua siitä, että tuki muuttuisi velvollisuuksiksi, tai että olisi pakko osallistua taukojumppaan.

Apurahat+-toiminnasta käytetään myös ilmausta kyvykkyyksien kasvattaminen tai kehittäminen (capacity building / development), ja sillä on melko pitkät perinteet maailmalla säätiöiden ja järjestöjen toiminnassa. Aihetta on tutkittu paljon, myös tutkimusrahoituksen osalta. Säätiön apurahansaajat ovat kokeneet Apurahat+-toiminnan mielekkääksi, ja toiminnasta voi olla hyötyä myös sellaisille kollegoille, joita säätiö ei tällä hetkellä tue.

Ajatus ei Koneen Säätiössäkään ole aivan uusi, vaan se on kehittynyt orgaanisesti. Saaren kartanossa on taiteilijaresidenssin perustamisesta v. 2008 lähtien järjestetty kevyttä yhteistä ohjelmaa residenssiläisille. Koneen Säätiö alkoi järjestää tukemilleen tutkijoille viestintäkoulutusta säätiöyhteistyönä keväällä 2015, ja samoihin aikoihin avattiin Kamari, jota apurahansaajat voivat varata. Säätiön Helsingin toimiston muutettua Lauttasaaren kartanoon Apurahat+-toiminta on hiukan laajentunut.

Näin 20-luvun alkajaisiksi Koneen Säätiön Apurahat+ sisältää monenlaisia elementtejä. Lisäämme rahoitusta saavien hankkeiden neuvontaa. Kamari Tehtaankadulla ja Punaisen huvilan yhteisötila Lauttasaaressa ovat varattavissa. Lauttasaaren kartanossa on myös joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina mahdollista osallistua Moffice-päivään eli ohjattuun työskentelyyn. Tutkijoiden viestintäkoulutus jatkuu, taiteilijoille alkaa toimia viestinnän opintopiiri, ja vertaismentorointia on tarjolla. Kaikki säätiön rahoittamat hankkeet voivat ehdottaa Rohkeat tekijät -tilaisuuden järjestämistä Lauttasaaren kartanossa keväisin ja syksyisin järjestettävässä haussa – muutama toteutetaan vuosittain. Tutkijoilla on myös mahdollisuus hakea kahden kuukauden residenssiä Saaren kartanosta.

Kirjoittaja

Kalle Korhonen

Kirjoittaja on Koneen Säätiön tiedejohtaja.