Uutiset

Koneen Säätiön toiminta

05.03.2017

Ulla Tiililä arvioimaan kieliohjelmaa

Koneen Säätiö käynnistää Kieliohjelman 2012−2016 arvioinnin keväällä 2017. Arvioimme Kieliohjelman vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Selvitämme myös sitä, miten hankkeiden tavoitteet ovat toteutuneet: mitkä tekijät ovat edistäneet ja mitkä vaikeuttaneet tavoitteiden toteutumista.


Arviointi tehdään dosentti Ulla Tiililän johdolla.

Dosentti Ulla Tiililä on tekstintutkimukseen erikoistunut monitieteinen lingvisti. Tiililä on virkavapaalla Kotimaisten kielten keskuksesta, jossa hän toimii virkakielen kehittämisen parissa.

”Kieliohjelman arviointi tarjoaa mielenkiintoisen ja varmasti myös opettavaisen työmaan. Substanssissa näen itselleni paljon uutta, mutta ohjelman tavoitteissa on paljon tuttua. Erityisesti minua kiinnostaa, miten tieteidenvälisyys toimii, miten tutkimusmenetelmiä kehitetään vuorovaikutuksessa ja miten tuloksia jalkautetaan.