Uutiset

Apurahat

22.03.2022

Koneen Säätiö tuomitsee Venäjän sodan Ukrainassa – näin tuemme ukrainalaisia 

Ukrainan lippu

Kuva: Heljä Franssila

Koneen Säätiö tuomitsee Venäjän sotatoimet Ukrainassa ja ilmaisee tukensa ja myötätuntonsa kaikille ukrainalaisille. Ilmaisemme myötätuntomme myös venäläisille, jotka joutuvat kärsimään sorrosta ja vainosta Venäjällä. Olemme valaisseet päätoimipisteemme Lauttasaaren kartanon sinikeltaisin värein tuen osoituksena Ukrainalle. 

Koneen Säätiön tehtävänä on luoda edellytyksiä vapaalle tieteelle ja taiteelle. Tuemme vapaata tieteellistä ja taiteellista työtä myös tässä vaikeassa tilanteessa. 

Tukemme ukrainalaisille tutkijoille ja taiteilijoille 

Koneen Säätiö tukee Ukrainan sotaa pakenevia tutkijoita ja taiteilijoita työskentelyapurahoilla ja residenssipaikoilla lähes 400 000 euron lisärahoituksella. Koneen Säätiö pyrkii erityisrahoituksella vastaamaan omalta osaltaan Ukrainan sodan aiheuttamaan inhimilliseen kärsimykseen ja hätään. 

Säätiö on myöntänyt lisärahoitusta tutkijoiden vierailuohjelmia Suomessa koordinoiville Helsingin ja Turun yliopistojen tutkijakollegiumeille.  

Rahoituksia on myönnetty Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin Baltian maista, Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Ukrainasta tulevien tutkijoiden vierailuohjelmalle sekä Turun yliopiston tutkijakollegiumin Scholars at Risk -ohjelmalle. Käynnissä oleviin ohjelmiin on myönnetty lisäpaikkoja yhteensä seitsemäksi tutkijavuodeksi. Tutkijakollegiumit etsivät uudet rahoitettavat tutkijat verkostojensa kautta. 

Säätiön residenssit Saaren kartanolla Mynämäellä ja Helsingin Lauttasaaressa ottavat vastaan tulijoita Ukrainasta, ja näihin residenssipaikkoihin myönnettiin lisärahoitusta. 

Säätiön säännöt eivät mahdollista humanitäärisen avun antamista Ukrainaan. 

  • Koneen Säätiön hallitus myönsi lisäapurahoja yhteensä 396 900 euroa kokouksessaan 14.3.2022. 
  • Lue lisää Emergency residencies -hausta, jota toteuttavat Saaren kartanon residenssin lisäksi HIAP – Helsinki International Artist Programme, Frame Contemporary Art Finland ja Connecting Points  
  • Säätiö jatkaa apurahojen maksua Venäjällä asuville apurahansaajille, jotka tekevät työtään sorron ja vainon keskellä. Koneen Säätiö noudattaa Suomen ja EU:n Venäjää vastaan asettamia pakotteita ja seuraa niihin tulevia mahdollisia muutoksia. 
  • Koneen Säätiöllä ei ole apurahansaajia Valko-Venäjällä. 
  • Koneen Säätiöllä ei ole institutionaalista yhteistyötä Venäjän tai Valko-Venäjän valtiollisten yliopistojen, virastojen tai muiden organisaatioiden kanssa. 
  • Koneen Säätiön omistuksista osakkeiden osuus on yli 90 %. Näistä kotimaisten omistusten osuus on noin 90 %. Koneen Säätiö omistaa Kone osakeyhtiön osakkeista suoraan tai epäsuorasti noin 11 % ja Cargotecin osakkeista 3 %. Säätiöllä on lisäksi vaihtuvien sijoitusten salkku, jossa venäläiseen yritystoimintaan liittyvien arvopapereiden osuus on erittäin vähäinen. Kone Oyj ja Cargotec Oyj ovat pörssiyhtiöitä, jotka tiedottavat mahdollisista muutoksista toiminnoissaan itsenäisesti. Sijoittajaviestintää säätelee arvopaperimarkkinalaki.
  • Kone Oyj:n tiedote Venäjän toiminnastaan 
  • Cargotec Oyj:n tiedote Venäjän toiminnastaan

Tukemme apurahansaajillemme 

Sota voi vaikuttaa myös apurahansaajiemme työhön, ja pyrimme joustamaan tällaisissa tapauksissa tavallistakin enemmän. Säätiö tekee parhaansa jatkaakseen apurahojen maksua Venäjällä asuville apurahansaajilleen.  

Turvallisessakin ympäristössä tehty työ voi hankaloitua huolen ja ahdistuksen takia. Mielestämme tieteellinen ja taiteellinen työ parantavat maailmaa, ja työtä kannattaa jatkaa. Jos kuitenkin työ käy mahdottomaksi, voit keskustella työsuunnitelman muokkaamisesta tai apurahan keskeyttämisestä tarvittavaksi ajaksi. Ilmoitathan apurahan keskeyttämisestä ja muista muutoksista apurahajärjestelmässä. Muistathan ilmoittaa muutoksista myös Melaan.  

Voit olla meihin yhteydessä meihin apurahapalvelun Viestit-toiminnon kautta, sähköpostitse (koneensaatio@koneensaatio. fi) tai puhelimitse (09 260 0617, ma-to klo 11–15), tai suoraan tiede- ja taiderahoituksen johtaja Kalle Korhoseen (kalle.korhonen@koneensaatio. fi).