Uutiset

Koneen Säätiön toiminta

10.11.2016

Tuunaustalkoot suomen kielen oppimisen tueksi

Tuunaustalkoot suomen kielen oppimisen tueksi on tarkoitettu nuorten 15–18-vuotiaiden turvapaikanhakijoiden suomen kielen taitojen, kotoutumisen ja elämänhallinnan parantamiseen. Hankkeessa on mukana noin 40 nuorta SPR:n ylläpitämässä Inkoon tukiasunnoissa.


Tekemisen meininkiä

Aloitimme hankkeen heinäkuun alussa miettimällä yhdessä tukiasuntojen henkilökunnan kanssa, mitä kaikkea nuorten kanssa kannattaisi tehdä ja miten kielen oppimista voisi parhaiten arjessa tukea. Hankkeen alkaessa nuorilla oli takana muutama kuukausi suomalaisessa koulussa, jossa opiskelu oli pääasiassa suomen kielen opiskelua.

Nuorten into oppia kieltä oli ihailtavaa alusta alkaen.

Pian huomasimme, että nuoret eivät tarvitse niinkään puhdasta kielen oppimista kuin paljon tekemistä, jonka yhteydessä voi harjoitella suomen kieltä. Kesän aikana järjestimmekin nuorille pieniä työ-tai talkookeikkoja, jossa he saivat harjoitella työntekoa ja opetella työtaitoja suomen kielen ohella.

Nuoret tekivät monenlaisia pieniä tehtäviä, esimerkiksi autojen pesua ja siivousta, puutarhakalusteiden ja aitojen maalausta, puiden kärräystä sekä nurmikon leikkuuta. Kävimme myös kaupassa ostamassa ruokailutarvikkeita, valmistimme lounasta samalla opetellen ruuanlaittoa, tarvikkeiden nimiä ja määriä suomeksi sekä matematiikkaa. Työtehtävistä nuoret saivat aina pientä taskurahaa. Halusimme näin selvittää suomalaisen työelämän pelisäännöt; kun tekee työtä, siitä saa korvausta.

Loistava mustikkasato oli monelle nuorelle yksi kesän kohokohdista. Inkoon lähimetsissä tutustuminen suomalaiseen kulttuuriin ihan lähietäisyydellä oli monelle nuorelle paras kesätyö. Ahkerimmat nuoret keräsivät kymmeniä, jopa satoja litroja marjoja, joita he sitten myivät useampaan paikkaan ja saivat vähän lisää taskurahaa.

Yksi hieno ponnistus oli myös Lohjalla heinäkuussa järjestetyt suuret kolmipäiväiset yleisurheilukilpailut, joihin osallistui nuoristamme kolmena päivänä noin 20 nuorta. Nuoret saivat lyhyen perehdytyksen toimitsijoiden tehtäviin ja hoitivat erilaisia tehtäviä hyvin ammattimaisesti aina mittamiehinä, heittovälineiden palauttajina tai kirjureina. Nuoret saivat näistä talkoista aivan loistavaa palautetta ja erinomaista harjoittelua ja ohjausta suomen kielessä. Olimme niin ylpeitä nuoristamme.

Elokuussa koulujen alettua toiminnan luonnetta piti miettiä uudelleen. Osa nuorista on täyttänyt tai täyttämässä 18, jolloin koko elämä on muuttumassa. Ennen turvapaikkapäätöstä nuoren ei ole mahdollista jatkaa enää peruskoulussa tai saada muuta opiskelupaikkaa. Yhden yön aikana nuoren pitäisi oppia selviytymään monesta asiasta paljon itsenäisemmin.

Syksyn aikana olemme tukeneet näitä itsenäistyviä nuoria, jotka ovat huolissaan jo opitusta suomen kielen taidostaan ja opiskelun jatkumisesta.

Myös huoli siitä, mihin suuntaan elämä on jatkumassa, vaivaa monen nuoren mieltä.

Olemme tavanneet nuoria, järjestäneet heille erilaisia työtehtäviä ja opiskelleet yhdessä suomea erilaisten tietokoneohjelmien ja oppikirjojen pohjalta. Olemme harjoitelleet ja tutustuneet jo muutamiin asiakirjoihin kuten työsopimuksen kirjoittamiseen ja selvitelleet mitä asioita pitää opetella hoitamaan itse ja mihin saa mistäkin apua. Tällaista harjoittelua nuoret tarvitsevat todella paljon. Suomen kielen käyttäminen onnistuu jo kohtalaisesti arjen tilanteissa, mutta teoreettisempi kieli tai erilaiset lomakkeet ovat vaikeita.

Tulevaisuus

Hankkeessa tapahtuu kaiken aikaa hyvinkin erilaisia asioita ja olemme pyrkineet olemaan joustavia ja reagoimaan nopeasti kuunnellen Inkoosta tulevia toiveita. Seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana pääteemoina ovat mm. kierrätys, tutustuminen työelämään ja koulutusmahdollisuuksiin sekä oman elämän hallinnan tukeminen. Aiomme vierailla työpaikoilla ja tutustua erilaisiin opiskelumahdollisuuksiin. Muutaman nuoren kanssa olemme syksyn aikana valmistautuneet suomen kielen kokeeseen.

Hankkeen tueksi olisi tärkeää lisäksi luoda materiaalia ja ohjeistusta itsenäistymisen tueksi. Yritämme kartoittaa ja selvittää olemassa olevia materiaaleja ja päivittää niitä enemmän tähän hankkeeseen sopiviksi. Kielen opiskelu on herkässä vaiheessa, kun perusasiat alkavat olla hallussa ja pitäisi hypätä askel ylöspäin.

Työskentely nuorten kanssa yllättää aina uudelleen ja uudelleen. Iloisuus, positiivisuus ja innokkuus erilaisiin asioihin on ihailtavaa.

Nuoret haluavat oikeasti kotoutua, tutustua suomalaiseen elämään ja toisiin nuoriin.

He haluavat olla turvassa, kokea ja elää aidosti. Elää nuorena nuorten joukossa.

 

Lohjalla 3.11.2016 Marja-Leena Merelä-Raninen