Uutiset

Metsän puolella

05.10.2023

Tutkijakirje Suomen hallitukselle kansallisten kriteerien mukaisten luonnontilaisten metsien ja vanhojen metsien suojelun edistämiseksi

Kullan luonnonsuojelualue Kemiönsaaressa. Kuva: Jussi Vierimaa

Koneen Säätiö järjesti 5.9.2023 työpajan, jossa Suomen metsäluonnon monimuotoisuuteen, metsäekologiaan ja metsien rakennepiirteisiin perehtyneille tutkijoille esiteltiin säätiön rahoittaman Luonnonmetsä-työryhmän tuloksia luonnontilaisten metsien ja vanhojen metsien kartoituksesta valtion mailla. Työpajassa esiteltiin myös vapaaehtoisen inventointityöryhmän tuottamaa kartoitustietoa saamelaisalueelta sekä muuta julkisesti tiedossa olevaa, Metsähallituksen valtion mailta tuottamaa kartoitustietoa koko maasta.

Aineistoihin tutustumisen jälkeen työpajassa käytiin kriittistä keskustelua siitä, miten valmistuneet inventointipaketit ja muu tieto suhtautuvat vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelutilanteeseen Suomessa.

Keskustelussa tunnistettiin inventointipakettien merkitys metsiensuojelutavoitteiden saavuttamisessa.

Nämä aineistot ovat paras maassamme kerätty tietoaineisto suojelemattomien vanhojen ja luonnontilaisten metsien määrästä ja sijainnista.

Osa työpajaan osallistuneista tutkijoista allekirjoitti avoimen kirjeen Suomen hallitukselle kansallisten kriteerien mukaisten luonnontilaisten metsien ja vanhojen metsien suojelun edistämiseksi.

Kirje on lähetetty aihepiirin kannalta keskeisille ministereille ja heidän avustajilleen tänään 5.10.2023.

Voit lukea kirjeen täältä.

Lisätietoja:

  • Koneen Säätiön Metsän puolella -aloite: Mari Pantsar, muutosjohtaja, p. 050 382 0755
  • Saamelaisalueen eteläpuolisten metsien kartoitukset sekä Koneen Säätiön rahoittaman kartoituksen että Metsähallituksen omien kartoitusten osalta: Risto Sulkava, p. 040 545 6472
  • Saamelaisalueen osalta Jan Saijets, Saamelaiskäräjien edustaja metsäneuvostossa: p. 040 7609 360
  • Työpajan tieteellinen vastuu: Panu Halme, luonnonsuojelubiologian yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto, p. 040 805 4945