Uutiset

Apurahat

16.06.2016

Tukea monikieliseen oppimiseen

Koneen Säätiö on myöntänyt 500 000 euroa kielten oppimista edistäviin hankkeisiin.


Apurahan saaneissa hankkeissa muun muassa vahvistetaan nuorten turvapaikanhakijoiden kielitaitoa, järjestetään kielen oppimisen tanssityöpajoja ja opetetaan suomen kieltä Suomeen puolisona muuttaneille.

Maahan on viime aikoina tullut paljon ihmisiä, jotka tarvitsisivat paikallisten kielten taitoa. Toisaalta heillä on runsaasti kielitaitoa, jota saisi välittää muille suomalaisille. Teemahaussa etsittiin erilaisia ideoita Suomen kielten opettamiseen vasta maahan tulleille, ja myös siihen miten heidän kielitaitonsa voi tukea suomalaisen yhteiskunnan monikielisyyttä.

”On hienoa, miten monenlaiset tahot julkisista yksityishenkilöihin haluavat tukea suomen ja ruotsin opettamista sekä maahanmuuttajien kielitaidon välittämistä muille suomalaisille”, kertoo Koneen Säätiön tiedeasiamies Kalle Korhonen.

Yksi apurahan saaneista on kouluttaja ja erityisopettaja Marja-Leena Merelä-Ranisen hanke Tuunaustalkoot suomen kielen oppimiseksi, jossa halutaan vahvistaa ja ylläpitää turvapaikkapäätöstä odottavien nuorten kielitaitoa turvapaikkaprosessin ajan.

”On tärkeää tiedostaa se, että jokainen nuorista on yksilö. Kaikilla on omat tarpeensa ja toiveensa, ja myös oppiminen on erilaista jokaisella nuorella. Hankkeen ajan pyrimme seuraamaan nuorten tarpeita ja tarvittaessa muutamme lähestymistapoja ja keksimme uusia keinoja oppia”, Merelä-Raninen kertoo.

Tutustu hankkeeseen 

Myöntökriteereissä painotettiin tuettavan toimintatavan monistettavuutta, kielenopetusmenetelmän perustumista tutkimukseen tai olemassa olevaan menetelmään ja tietoon kielenoppimisesta sekä käytännönläheisyyttä.

23.5. päättyneeseen hakuun saapui yli 200 hakemusta ja apuraha myönnettiin 18 hakijalle. Haku oli osa Koneen Säätiön kieliohjelmaa, jonka tavoitteisiin kuuluu monikielisyyden edistäminen.

Katso lista apurahansaajista