Uutiset

Apurahat

08.12.2016

Tilastotietoa myönnetyistä apurahoista 2016

Koneen Säätiön hallituksen syyskokouksessa 2016 myönnettiin apurahoja ja avustuksia yhteensä 41,6 miljoonaa euroa.

Hakemuksia saapui 6 350, ja apuraha myönnettiin 615 hakijalle, eli apurahan sai 9,7 % hakijoista. Myönnetyistä 41,6 miljoonasta eurosta 64 % suuntautui tieteeseen, 13 % taiteeseen,  22 % tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin ja alle 1 % muihin kulttuurihankkeisiin.

Koneen Säätiö haluaa tukea taiteilijoiden ja tutkijoiden pitkäjänteistä työskentelyä. Sen vuoksi tänä vuonna useimmille monivuotiselle hankkeille rahoitus myönnettiin kerralla.

Myönnettävistä apurahoista uusia oli reilut 60 % ja jatkoapurahoja vajaa 40 %. Uusien apurahojen myöntöprosentti oli sekä kappale- että euromäärästä laskettuna 6 %.

Koneen Säätiö on vuonna 2016 myöntänyt apurahoja, avustuksia ja palkintoja yhteensä 42,6 miljoonaa euroa.

Myöntösummaltaan suurimmat rahoitukset vuosittaisessa apurahahaussa saivat:

Bios-tutkimusyksikkö (890 000 euroa) monitieteisen tutkimusyksikön vakiinnuttamiseen 2017–2020. Monitieteinen tutkimusyksikkö BIOS syntetisoi yksittäisten tieteenalojen tuottamaa tietoa, rakentaa kokonaiskuvaa suomalaisen yhteiskunnan materiaalisista edellytyksistä ja luo journalistisia ja kulttuurisia välineitä monitahoisen ympäristötiedon välittämiseksi ja sen käytettävyyden parantamiseksi.

Checkpoint Helsingin tukiyhdistys (550 000 euroa) Checkpoint Helsingin toiminnan ja rahoituspohjan kehittämiseen, yhteistyöverkostojen vakiinnuttamiseen ja uusien nykytaidehankkeiden toteuttamiseen. Checkpoint Helsinki on vuonna 2013 perustettu nykytaideorganisaatio, joka tilaa ja tuottaa nykytaidetta kutsumalla kansainvälisiä taiteilijoita ja kuraattoreita työskentelemään osana Helsinkiä ja helsinkiläisten arkea.

Outi Vesakoski ja työryhmä (510 000 euroa) hankkeeseen AikaSyyni: Kielihistorian ajat, paikat ja kohtaamiset uralilaisen menneisyyden avaimina. Hankkeessa tutkitaan uralilaisen kielikunnan menneisyyttä uusin lähestymistavoin. Hankkeessa muotoillaan ingvistisestä perustutkimuksesta soveltavaa, laskennallista kielihistoriaa tarjoten sitä avaimeksi monitieteiselle tutkimukselle.

Tampereen yliopisto (500 000 euroa) kahden Senior Fellow’n palkkaamiseen tutkijakollegiumiin. Hankkeessa palkataan Senior Fellow Itämeren alueen yhteiskuntien tutkimukseen vertailevasta tai transnationaalisesta perspektiivistä ja Scholars at Risk -verkoston kautta rekrytoitava omassa maassaan sorron kohteeksi joutunut tutkija.

Katarina Jungar ja työryhmä (474 000 euroa) hankkeeseen The Childrens’ Library project.

Vuosittaisen apurahahaun yhteydessä järjestettiin Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan liittyvä teemahaku Lähinaapurit, jossa tuettiin 11 hanketta yhteensä 2 470 280 eurolla.

Suurimman rahoituksen Lähinaapurit-teemahaussa sai Hanna Korsberg ja työryhmä (415 000 euroa) hankkeeseen, joka tutkii Suomen ja Viron naapuruutta kulttuuri- ja teatterisuhteiden ja uusien teatteriesitysten kautta hyödyntäen sekä tieteellisiä että taiteellisia menetelmiä.

Apurahamyönnöt yliopistoittain (pdf)