Uutiset

Apurahat

08.12.2015

Tilastotietoa apurahoista 2015

Koneen Säätiön hallituksen syyskokouksessa 2015 myönnettiin apurahoja ja avustuksia yhteensä 22 miljoonaa euroa.

Hakemuksia saapui yhteensä 6 101, ja apuraha myönnettiin 597 hakijalle, eli apurahan sai 9,8 % hakijoista. Myönnetyistä 22 miljoonasta 70 % suuntautui tutkimukseen, 7 % tieteen yleistajuistamiseen, 20 % taiteeseen ja kulttuuriin ja lisäksi tutkimusta tuettiin myös Kielen kuvausteemahaussa (3 %). Suuressa osassa Koneen Säätiön rahoittamista hankkeista työskentelee niin tutkijoita kuin taiteilijoita, joten tilastotiedot ovat siinä mielessä vain suuntaa-antavia.

ks_myonnot2015

Tieteelle yli 16 miljoonaa euroa

Humanistiseen, taiteelliseen, yhteiskuntatieteelliseen ja ympäristöntutkimukseen myönnettiin säätiön vuosittaisessa haussa 15 431 172 euroa. Humanistista tutkimusta tuettiin 6 399 483 eurolla, yhteiskuntatieteellistä 4 653 094 eurolla, ympäristöntutkimusta 3 286 235 eurolla ja taiteellista tutkimusta 1 092 360  eurolla. Lisäksi tutkimusta tuettiin Kielen kuvaus -haussa, jossa myönnettiin 740 800 euroa kolmelle hankkeelle.

Syksyn vuosittaisessa haussa henkilökohtaisia tutkijastipendejä myönnettiin 253 hakijalle, joista 150 väitöskirjantekijöille, 68 post doc -tutkijoille ja  kokeneen tutkijan henkilökohtaisen apurahan sai 35 hakijaa. Lisäksi rahoitettiin 103:a tutkimushanketta.

Yhteensä myönnetyistä tutkimuksen apurahoista 185 myönnettiin jatkoapurahan hakijoille ja uusille hakijoille 171.

Kokonaismyöntöprosentti hakijamääristä laskettuna oli tieteessä kaikkiaan 13,2 ja uusien hakijoiden kohdalla 6,9 %.

Tutkimushankkeista merkittäviä rahoituksia saivat mm. Holger Weiss (Åbo Akademi), jonka työryhmän kolmivuotisen hankkeen aiheena on tulevaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaan erinomaisesti sopiva Luokkataistelu ruotsiksi: Kieli ja identiteetti ruotsinkielisessä työväenliikkeessä Suomessa 1900-luvulla (355.000 euroa). Kolmivuotisen rahoituksen sai myös kaksi monitieteellistä Helsingin yliopiston ympäristöntutkijoiden hanketta: Tuuli Toivosen Sosiaalisen median data luonnonsuojelun tukena (260.000 euroa) ja Jari Niemelän Kaupunkiluonnon spatiaalinen suunnittelu (212.160 euroa). Koneen Säätiö rahoittaa edelleen  HY:n tutkijakollegiumin taiteellista tohtoriohjelmaa (300.000 euroa).

Koneen Säätiön kieliohjelman osana järjestetyssä Kielen kuvaus -teemahaussa rahoitettiin kolmea monivuotista suomalais-ugrilaista kielioppityöryhmää: Merja Salon aiheena on pohjoishantin šuryškari (345.000 euroa), Arja Hamarilla mordvalaiskielet (250.800 euroa) ja Tapani Salmisella metsänenetsi (145.000 euroa).

Kansalliskirjaston suomalais-ugrilaisten vähemmistökielten ja  Suomen muiden kielten aineistojen digitointihankkeen viimeiselle vuodelle myönnettiin 247.000 euroa.

Säätiö tukee yliopistojen yhteistyötä myöntämällä nelivuotisen rahoituksen Aleksanteri-instituutin tutkija Vladimir Gel’manin suomalais-venäläiselle ihmistieteelliselle tutkijaverkostolle (200.000 euroa) sekä suomalaisten yliopistojen tutkijakoulutusverkostoille kielentutkimuksessa (120.000 euroa), filosofiassa (80.000 euroa)  ja sosiaalitieteissä (80.000 euroa).

Myönnetyt tutkijastipendit ja tutkimushankkeet * Ei sisällä Kielen kuvaus -hakua

Tieteen yleistajuistamiselle lähes 1,5 miljoonaa euroa

Tieteen yleistajuistamiseen, tietokirjoittamiseen ja tieteellisille suomenkielisille lehdille myönnettiin apurahoja yhteensä 1 448 055 euroa. Hakemuksia saapui 566 kpl ja apurahan sai 58 hanketta, joten myöntöprosentti oli 10,2 %.

Tieteen yleistajuistamisen suurimpia hankkeita ovat Mari Hongon Vertailusta voimaa – monikielinen opas suomen oppimisen tukemiseen (60.000 euroa), Jari Tammisen tutkittua tietoa satiirisen kulttuurihäirinnän keinoin välittävä hanke (58.320 euroa) ja Markus Jäntin työryhmineen toimittama käännös Thomas Pikettyn teoksesta Pääoma 2000-luvulla (40.140 euroa). 

Taiteelle ja kulttuurille 4,4 miljoonaa euroa

Taiteen ja kulttuurin apurahoja myönnettiin 4 389 087 miljoonaa euroa 180 hakijalle. Hakemuksia saapui yhteensä 2 831 kpl, joten apurahan sai 6,4 % hakijoista. Jatkoapurahoja myönnettiin 19 kpl. Uusien apurahansaajien myöntöprosentti oli 5,7 %.

Suurimmat tuetut taiteen ja kulttuurin hankkeet ovat taiteen kentän rakenteiden uudistamiseen pyrkiviä, verkostoitumista edistäviä ja taide edellä kulkevia hankkeita, kuten esitystaiteen kansainvälinen tuotanto-organisaatio Mad House (140.000 euroa),  Kulttuuri- ja teatteriyhdistys Kaksikko ry:n (Teatteri 2.0) näytelmäkirjallisuutta edistävä hanke (130.000 euroa),  Tanssin talo ry:n sisältöjen suunnittelun ja tuottamisen hanke  (150.000 euroa) ja John Failin ja Agnieszka Pokrywkan kokeelliseen kulttuurituotantoon tähtäävä hanke (56.640 euroa).

Apurahamyönnöt yliopistoittain

Apurahamyönnöt yliopistoittain (pdf)