Uutiset

Apurahat

03.12.2020

Tilastot ja listaukset myönnetyistä apurahoista, palkinnoista ja lahjoituksista 2020

Vuonna 2020 säätiö myönsi apurahoja, palkintoja ja lahjoituksia yhteensä 40,5 miljoonaa euroa.

Säätiön myöntämään 40 508 240 euron yhteissummaan sisältyvät seuraavat rahoitukset:

 • Syksyn yleinen apurahahaku, 33 493 184 euroa
 • Kestävä kehitys, Venäjä ja Suomi -teemahaku, 3 186 250 euroa
 • Covid-19-täydennyshaku, 1 265 299 euroa
 • Kotiresidenssiapurahat, 1 478 700 euroa
 • Saaren kartanon residenssiapurahat, 177 107 euroa
 • Lauttasaaren kartanon residenssiapurahat, 24 700 euroa
 • Muut myönnöt ja lahjoitukset, 883 000 euroa

 

Syksyn yleinen apurahahaku

Vuoden 2020 yleisessä apurahahaussa myönnettiin apurahoja yhteensä 33 493 184 euroa ja yhteensä 296 kappaletta. Koneen Säätiön hallitus teki päätökset myönnöistä 27.11.2020.

Hakemuksia 1.–15. syyskuuta järjestettyyn hakuun saapui yhteensä 6310 kappaletta. Apurahan sai yhteensä 296 yksilöä, työryhmää tai yhteisöä. Apurahan saaneissa hankkeissa on mukana 609 apurahansaajaa, minkä lisäksi niissä on mukana jonkin verran palkkaa saavia ja muita jäseniä.

Myönnetyistä 33,5 miljoonasta eurosta 50,2 % myönnettiin tiedehankkeille, 19,4 % taidehankkeille, 30,2 % tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin ja 0,2 % muihin kulttuurihankkeisiin.

Yleisen apurahahaun myöntöprosentit

 • Hakemusten kappalemäärästä laskien yleisessä apurahahaussa apurahan sai hakijoista 4,7 %.
 • Tiedehankkeiden myöntöprosentti oli 6,2.
 • Taidehankkeiden myöntöprosentti oli 3,2.
 • Tiedettä ja taidetta yhdistävien hankkeiden myöntöprosentti oli 8,1.
 • Muun kulttuurityön myöntöprosentti oli 0,5.
 • Yleisessä apurahahaussa haetusta summasta myönnettiin 6,4 %.
 • Tiedehankkeiden myöntöprosentti oli 6,8.
 • Taidehankkeiden myöntöprosentti oli 4,3.
 • Tiedettä ja taidetta yhdistävien hankkeiden myöntöprosentti oli 11,3.
 • Muun kulttuurityön myöntöprosentti oli 0,2.

 

Saaren kartanon residenssihaku

Saaren kartanoon valittiin vuoden 2020 haussa 22 taiteilijaa ja 4 työryhmää. Hakuun tuli yhteensä 691 hakemusta 71 eri maasta. Residenssipaikkojen myöntöprosentti on 3,76 prosenttia hakijamäärästä. Koneen Säätiön hallitus teki päätökset residenssimyönnöistä 12.6.2020.

 

Lauttasaaren kartanon residenssihaku

Lauttasaaren kartanon residenssihakuun tuli yhteensä 13 hakemusta, joista kahdelle myönnettiin apuraha, yhteensä 24 700 euroa. Koneen Säätiön hallitus teki päätökset myönnöistä 27.11.2020.

 

Kestävä kehitys, Venäjä ja Suomi -teemahaku

Syksyn 2020 haun yhteydessä järjestettiin säätiön Kestävä kehitys, Venäjä ja Suomi -teemahaku, joka on Suomen muuttuvat naapuruudet -rahoitusohjelman viimeinen hakukierros. Haussa myönnettiin 3 186 250 euroa apurahoja yhteensä 10 hankkeelle. Koneen Säätiön hallitus teki päätökset myönnöistä 27.11.2020.

 

Covid-19-täydennyshaku

Syksyn 2020 haun yhteydessä järjestettiin täydennyshaku sellaisille säätiön rahoittamille hankkeille, joiden työ oli estynyt tai vaikeutunut COVID19-pandemian aikana. Haussa myönnettiin 1 265 299 euroa apurahoja yhteensä 101 hankkeelle.

 

Listaukset

Apurahansaajat 2020

Saaren kartanon residenssimyönnöt 2020

Apurahamyönnöt 2020 yliopiston tai tutkimuslaitoksen mukaan

Suurimmat myönnöt 2020