Uutiset

Apurahat

09.12.2022

Tilastot ja listaukset myönnetyistä apurahoista, palkinnoista ja lahjoituksista 2022

Kuvitukset: Marika Maijala

Vuonna 2022 Koneen Säätiö myönsi apurahoja, palkintoja ja lahjoituksia yhteensä yli 48 miljoonaa euroa. 

Säätiön myöntämään 48 055 033 euron yhteissummaan sisältyvät seuraavat rahoitukset:

 • Syksyn yleinen apurahahaku, 38 604 380 euroa
 • Teemahaku 2022: Suomalaisen demokratian nykytila ja haasteet, 3 902 900 euroa
 • Saaren kartanon residenssiapurahat, 234 403 euroa
 • Palkinnot, lahjoitukset ja muut myönnöt, 5 313 350 euroa

Syksyn yleinen apurahahaku

Vuoden 2022 yleisessä apurahahaussa myönnettiin apurahoja yhteensä 38 604 380 euroa ja yhteensä 335 kappaletta. Koneen Säätiön hallitus teki päätökset myönnöistä 2.12.2022.

Hakemuksia 1.–15. syyskuuta järjestettyyn hakuun saapui yhteensä 6 153 kappaletta. Apurahan sai yhteensä 335 yksilöä, työryhmää tai yhteisöä. Apurahan saaneissa hankkeissa on mukana 568 apurahansaajaa, minkä lisäksi niissä on mukana jonkin verran palkkaa saavia ja muita jäseniä.

Myönnetyistä 38,6 miljoonasta eurosta 59,3 % myönnettiin tiedehankkeille, 23,8 % taidehankkeille, 16,4 % tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin ja 0,5 % muihin kulttuurihankkeisiin.

Yleisen apurahahaun myöntöprosentit 

Hakemusten kappalemäärästä laskien yleisessä apurahahaussa apurahan sai hakijoista 5,4 %. 

 • Tiedehankkeiden myöntöprosentti oli 7,5 %. 
 • Taidehankkeiden myöntöprosentti oli 4,3 %.
 • Tiedettä ja taidetta yhdistävien hankkeiden myöntöprosentti oli 5,5 %. 
 • Muun kulttuurityön myöntöprosentti oli 2,1 % . 

Yleisessä apurahahaussa haetusta summasta myönnettiin 7,2 %. 

 • Tiedehankkeiden myöntöprosentti oli 9,2 %  
 • Taidehankkeiden myöntöprosentti oli 4,6 %.  
 • Tiedettä ja taidetta yhdistävien hankkeiden myöntöprosentti oli 8,0 %.  
 • Muun kulttuurityön myöntöprosentti oli 0,9 %.

Suomalaisen demokratian nykytila ja haasteet -teemahaku 

Syksyn 2022 haun yhteydessä järjestettiin Suomalaisen demokratian nykytila ja haasteet -teemahaku, joka on Rapautuuko demokratia? -rahoitusohjelman toinen hakukierros. Haussa myönnettiin 3 981 400 euroa apurahoja yhteensä 22 hankkeelle. Koneen Säätiön hallitus teki päätökset myönnöistä 2.12.2022.

Saaren kartanon residenssihaku 

Saaren kartanoon valittiin vuoden 2022 haussa 27 taiteilijaa ja 10 työryhmää. Hakuun tuli yhteensä 580 hakemusta 72 eri maasta. Residenssipaikka myönnettiin 6,2 prosentille hakeneista. Koneen Säätiön hallitus teki päätökset residenssimyönnöistä 3.6.2022. 

Listaukset 

Syksyn haun apurahansaajat 2022

Saaren kartanon residenssimyönnöt 2022

Apurahamyönnöt 2022 yliopiston tai tutkimuslaitoksen mukaan

Suurimmat myönnöt 2022