Uutiset

Apurahat

02.12.2021

Tilastot ja listaukset myönnetyistä apurahoista, palkinnoista ja lahjoituksista 2021

Kuvitus: Marika Maijala

Kuvitus: Marika Maijala

Vuonna 2021 säätiö myönsi apurahoja, palkintoja ja lahjoituksia yhteensä 49,1 miljoonaa euroa. 

Säätiön myöntämään 49 138 738 euron yhteissummaan sisältyvät seuraavat rahoitukset:

 • Syksyn yleinen apurahahaku, 33 571 330 euroa
 • Kieli, valta ja demokratia -teemahaku, 4 596 300 euroa
 • Saaren kartanon residenssiapurahat, 257 558 euroa
 • Lauttasaaren kartanon residenssiapurahat, 37 950 euroa
 • Muut myönnöt ja lahjoitukset, 10 675 600 euroa

Syksyn yleinen apurahahaku

Yleisen apurahahaun myöntöprosentit 

Hakemusten kappalemäärästä laskien yleisessä apurahahaussa apurahan sai hakijoista 5,3 %. 

 • Tiedehankkeiden myöntöprosentti oli 6,9 %. 
 • Taidehankkeiden myöntöprosentti oli 4,2 % . 
 • Tiedettä ja taidetta yhdistävien hankkeiden myöntöprosentti oli 7,0 %. 
 • Muun kulttuurityön myöntöprosentti oli 0,9 % . 

Yleisessä apurahahaussa haetusta summasta myönnettiin 6,4 %. 

 • Tiedehankkeiden myöntöprosentti oli 7,8 %  
 • Taidehankkeiden myöntöprosentti oli 4,6 %.  
 • Tiedettä ja taidetta yhdistävien hankkeiden myöntöprosentti oli 7,8 %.  
 • Muun kulttuurityön myöntöprosentti oli 0,4 %. 

Kieli, valta ja demokratia -teemahaku 

Syksyn 2021 haun yhteydessä järjestettiin säätiön Kieli, valta ja demokratia -teemahaku, joka on Rapautuuko demokratia? -rahoitusohjelman ensimmäinen hakukierros. Haussa myönnettiin 4 596 300 euroa apurahoja yhteensä 16 hankkeelle. Koneen Säätiön hallitus teki päätökset myönnöistä 26.11.2021. 

Saaren kartanon residenssihaku 

Saaren kartanoon valittiin vuoden 2021 haussa 26 taiteilijaa ja 8 työryhmää. Hakuun tuli yhteensä 802 hakemusta 77 eri maasta. Residenssipaikkojen myöntöprosentti on 4,2 prosenttia hakijamäärästä. Koneen Säätiön hallitus teki päätökset residenssimyönnöistä 11.6.2021. 

Lauttasaaren kartanon residenssihaku 

Lauttasaaren kartanon residenssihakuun tuli yhteensä 9 hakemusta, joista kolmelle myönnettiin apuraha, yhteensä 37 950 euroa. Koneen Säätiön hallitus teki päätökset myönnöistä 26.11.2021. 

Listaukset 

Apurahansaajat 2021 

Saaren kartanon residenssimyönnöt 2021 

Apurahamyönnöt 2021 yliopiston tai tutkimuslaitoksen mukaan

Suurimmat myönnöt 2021