Uutiset

Apurahat

07.12.2018

Tilastot ja listaukset myönnetyistä apurahoista, palkinnoista ja lahjoituksista 2018

Vuonna 2018 säätiö myönsi apurahoja, palkintoja ja lahjoituksia yhteensä 28 miljoonaa euroa.

Säätiön myöntämään 28 miljoonan yhteissummaan sisältyvät seuraavat rahoitukset:

 • Syksyn yleinen apurahahaku, 22 326 625 euroa
 • Elintärkeät naapurit -teemahaku, 3 799 800 euroa
 • Saaren kartanon residenssiapurahat (ml. Saaren kartanon kutsutaiteilija ja Artist at risk -ohjelman apurahat) 284 446 euroa
 • Lauttasaaren kartanon residenssiapurahat (ml. pilottiresidenssi), 49 970 euroa
 • Vuoden Tiedekynä 2018 -palkinto, 25 000 euroa
 • Muut myönnöt ja lahjoitukset, kuten Vanhan kirjasuomen sanakirjatyö Kotimaisten kielten keskuksessa, 1 062 000 euroa, ja 300 000 euron apuraha Mad House -ystävät ry:lle (osin ns. vastinrahaa).

Syksyn yleinen apurahahaku

Vuoden 2018 yleisessä apurahahaussa myönnettiin apurahoja yhteensä 22 326 625 miljoonaa euroa ja yhteensä 251 kappaletta. Koneen Säätiön hallitus teki päätökset myönnöistä 30.11.2018.

Hakemuksia 1.–15. syyskuuta järjestettyyn hakuun saapui yhteensä 5 577 kappaletta. Apurahan sai yhteensä 251 yksilöä, työryhmää tai yhteisöä. Apurahan saaneissa hankkeissa on mukana yli 600 apurahansaajaa, minkä lisäksi niissä on mukana jonkin verran palkkaa saavia jäseniä.

Myönnetyistä 22,3 miljoonasta eurosta 63 % myönnettiin tiedehankkeille, 16 % taidehankkeille, 21 % tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin ja 0,3 % muihin kulttuurihankkeisiin.

Yleisen apurahahaun myöntöprosentit

 • Yleisessä apurahahaussa apurahan sai hakijoista 4,5 % (hakemusten kappalemäärästä laskien).
 • Tiedehankkeiden myöntöprosentti oli 6,1.
 • Taidehankkeiden myöntöprosentti oli 3,3.
 • Tiedettä ja taidetta yhdistävien hankkeiden myöntöprosentti oli 5,8.
 • Muun kulttuurityön myöntöprosentti oli 0,5.
 • Yleisessä apurahahaussa haetusta summasta myönnettiin 5,5 %.
 • Tiedehankkeiden myöntöprosentti oli 6,7.
 • Taidehankkeiden myöntöprosentti oli 3,4.
 • Tiedettä ja taidetta yhdistävien hankkeiden myöntöprosentti oli 6,9.
 • Muun kulttuurityön myöntöprosentti oli 0,3.

Elintärkeät naapurimme -teemahaku

Elintärkeät naapurimme -teemahaussa myönnettiin 24 apurahaa ja yhteensä 3 799 800 euroa. Myöntöprosentti oli 8,7 hakemusten kappalemäärästä ja 10,5 hakemusten euromäärästä. Koneen Säätiön hallitus teki päätökset myönnöistä 30.11.2018.

Saaren kartanon residenssihaku

Saaren kartanoon valittiin vuoden 2018 haussa 25 taiteilijaa ja 15 työryhmää. Hakuun tuli yhteensä 516 hakemusta 57 eri maasta. Residenssipaikkojen myöntöprosentti on 9,6 prosenttia hakijamäärästä. Koneen Säätiön hallitus teki päätökset residenssimyönnöistä 22.10.2018.

Saaren kartanoon myönnettiin lisäksi Kutsutaiteilijan residenssipaikka sekä Artist at risk -turvaresidenssipaikkoja vuonna 2018.

Lauttasaaren kartanon residenssihaku

Lauttasaaren kartanon residenssihakuun tuli yhteensä 20 hakemusta, joista kahdelle myönnettiin apuraha, yhteensä 25 270 euroa. Koneen Säätiön hallitus teki päätökset myönnöistä 30.11.2018. Lisäksi aiemmin myönnettiin pilottiresidenssijakso.

Listaukset

Apurahansaajat 2018

Saaren kartanon residenssimyönnöt 2018

Tutkimusrahoituksen saajat yliopistoittain tai tutkimuslaitoksittain

Suurimmat rahoitukset apurahahaussa 2018

Kuvat