Uutiset

Apurahat

16.08.2017

Tiedota, jalkauta ja suuntaa eteenpäin!

Tiedota, jalkauta ja suuntaa eteenpäin! on Koneen Säätiön rahoittama, maaliskuussa 2015 aloitettu pilottiprojekti, joka kokosi yhteen tietoa väestönmuutos-hankkeista ja niiden tuloksista.  Väestönmuutos on Koneen Säätiön vuonna 2011 lanseeraama tutkimushankekokonaisuus, jossa säätiö on rahoittanut seitsemää monitieteistä tutkimushanketta. Hankkeissa on tutkittu niin globaaliin väestönkasvuun kuin paikallisempiin väestönmuutosilmiöihin liittyviä syitä, seurauksia, mahdollisuuksia ja haasteita. Tutkimusten keskiössä ovat olleet muuttoliikkeet, yhteisöt, ryhmäsuhteet, konfliktit, perheellistyminen, tilastot ja itsemurhat. Suurin osa hankkeista päättyi vuoden 2014 lopussa, osan vielä jatkuessa.

Pilotin avulla testattiin tuoreita tapoja jalkauttaa ja yleistajuistaa tutkimustietoa. Tätä tehtiin järjestämällä uudenlaisella otteella keskustelutilaisuuksia ja tapahtumia sekä täsmätiedottamalla tutkimushankkeista päättäjille (ml. kansanedustajat) ja viranomaisille, sekä koostamalla sivustolle vaestonmuutos.fi tietoa niin hankkeista kuin pilotista itsestäänkin. Pilottityöryhmän jäsenet jalkautuivat hankkeiden tilaisuuksiin, ja projektissa hyödynnettiin sosiaalista mediaa aktiivisesti.

Pilottiprojektin sisältö rakentui ja täsmentyi pilotin kuluessa, ja sai lopullisen muotonsa pilotin päättyessä elo-syyskuun 2015 vaihteessa. Tapahtumien osalta pilotti huipentui Helsingin Taiteiden yönä 20.8.2015 Fredrikintorilla järjestettyyn Koneiden yö -tapahtumaan, jossa pohdittiin suomalaisen tiedeviestinnän nykytilaa ja tulevaisuutta. Pilotti päättyy projektin tuloksia jalkauttavaan tiedotuskampanjaan. Syksyllä 2015 väestönmuutos-hankkeiden tuloksia vietiin mm. eduskuntaan.

Hanke oli kestoltaan 6 kuukautta, jona aikana toteutettiin useita eri tavoin tutkimustietoa esiin tuovia tapahtumia: TiedeGalleria, LounasPalaveri sekä Tiedeviestintäkeskustelu. Projekti oli monimediainen ja siinä käytettiin Twitteriä, Instagramia ja Facebook-tapahtumasivustoja. TiedeGalleriasta ja Tiedeviestintäkeskustelusta tehtiin myös videotallenne.

Loppuraportti

Työryhmä

Projektinjohtaja: Merja Pentikäinen, OTT; Sisältökoordinaattorit: Aleksi Ilpala, VTM ja Saila Kivilahti, VTK; Visuaali- & virtuaalikoordinaattorit: Kristos Mavrostomos, muotoilija, TM ja Ninnu Koskenalho, VTM; Sisällöntuottaja: Tiina-Maaria Laihi, VTK; Tiedottaja: Sini Suomela, VTK