Uutiset

Ympäristö

24.05.2017

Säätiö on tehnyt ostotarjouksen metsäalueesta


Koneen Säätiö on tehnyt ostotarjouksen Kemiönsaaren kunnalle Stormossen-suota ympäröivästä metsäalueesta, jonka pinta-ala on 128,6 hehtaaria. Alueesta on suunniteltu perustettavaksi luonnonsuojelualue. Suo itsessään on jo luonnonsuojelualuetta, ja säätiön tavoitteena on laajentaa suojelualue koskemaan suota ympäröiviä metsiä.

Alueen metsät ovat olleet pääosin metsätalouskäytössä, mutta puusto on suurelta osin vanhaa. Alueella on luonto- ja retkeilyarvoja, jotka suojelun ansiosta säilyvät ja paranevat entisestään ajan myötä.

Kunnan päätöstä odotetaan kesäkuun aikana.

Luonnonsuojelualueen perustamisella säätiö haluaa kompensoida luonnolle välillisesti aiheuttamiansa haittoja, kuten säätiön työntekijöiden ja apurahansaajien matkustamisesta syntyviä hiilidioksidipäästöjä.

Lisätiedot: Koneen Säätiön hallituksen jäsen, professori Janne Kotiaho (janne.kotiaho@jyu.fi, +358 505946881).