Uutiset

Saaren kartanon residenssi

16.06.2021

Saaren kartanon residenssipaikat vuodelle 2022 on myönnetty

Koneen Säätiö on myöntänyt 26 yksittäiselle taiteilijalle ja kahdeksalle taiteelliselle työryhmälle työskentelyjakson Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiin vuodelle 2022.


Saaren kartanon kansainväliseen taiteilija- ja tutkijaresidenssiin Mynämäellä haki maaliskuussa yhteensä 802 taiteilijaa ja työryhmää. Hakijoista oli 683 yksittäistä taiteilijaa ja 119 taiteellista työryhmää 77 eri maasta. Residenssipaikka myönnettiin 4,4 prosentille hakijoista. Myönnettyjen työskentelyjaksojen määrään vaikuttivat muun muassa Saaren kartanon päärakennuksen monivuotisen remontin jatkuminen kesään 2022 saakka.

Koronakriisin keskellä etenkin taiteilijoiden toimeentuloon on liittynyt paljon epävarmuutta. Koneen Säätiö jatkaa näissä haasteellisissa olosuhteissa vapaan ja moniäänisen tieteen ja taiteen mahdollistamista apurahoilla ja residenssitoiminnalla. Rahoituksen painopiste on yksilöiden ja työryhmien pitkäjänteisessä, syventymisen mahdollistavassa työskentelyssä.

”Residenssijaksolla voi olla taiteilijalle hyvin tärkeä merkitys taiteen ja taiteellisen vapauden näkökulmista. Varsinkin yksilöresidensseissä, kun taiteilija työskentelee kahden kuukauden ajan keskittyen teosprosessiin, sen sisältämiin kokeiluihin ja mahdollisiin sivupolkuihinkin, voi residenssi tarjota uusia oivalluksia omaan tekemiseen ja ajatteluun. Taiteen vapaus tarvitsee vaalijoita ja residenssinä me hoivaamme vapautta ruohonjuuritasolla, siellä missä siemenet itävät”, kertoo Saaren kartanon taiteilijaresidenssin toiminnanjohtaja Leena Kela.

Residenssiin hakeneiden työsuunnitelmista välittyi aito yhteinen huoli tulevaisuudesta, ilmastokriisistä sekä monimuotoisuuden vaarantumisesta.

“Yhteisinä tekijöinä projekteissa koin sen, että ne olivat suoraan puhuttelevia ja analyyttisiä, mutta samalla anteeksipyytelemättömiä. Projektien aiheet olivat ajankohtaisia, tulokulmiltaan raikkaita ja omintakeisia”, kuvailee yksi hakemusten arvioijista. Lue lisää arvioijan mietteistä täältä.

 

Residenssijakso tuo yhteen taiteilijoita eri taustoista ja eri taiteenaloilta

Residenssipaikan saaneet aikovat työskennellä nykytaiteen parissa muun muassa kehollisuuden, eri taiteiden lajien rajojen häilymisen, sukupuoli- ja seksuaali-identiteettien, kolonialismin, taiteellisen tutkimuksen, kuuntelun sekä uusien ilmaisutapojen näkökulmista.

Myönnettyjen residenssipaikkojen saajien ikä vaihtelee nuoresta aloittelevasta taiteilijasta jo mittavan uran tehneisiin taiteilijoihin eri aloilta.

Ensi vuonna Saaren kartanon taiteilijaresidenssissä työskentelevät muun muassa performanssitaiteilijat Helinä Hukkataival ja Inari Virmakoski, äänitaiteilija Rasmus Östling sekä kansainvälisen kuraattori Danai Anagnostoun luotsaama elokuva-alan työryhmä.

 

Helinä Hukkataival ja Inari Virmakoski hiljentyvät residenssissä kuuntelemaan

Saaren kartanon residenssipaikan saaneet Helinä Hukkataival ja Inari Virmakoski ovat työskennelleet 1990-luvulta asti performanssin parissa. He ovat tehneet yhteistyötä kansainvälisillä performanssifestivaaleilla eri puolilla maailmaa viitisen vuotta, mutta residenssijakso Saaren kartanossa on heidän ensimmäinen yhteistyöprojektinsa Suomessa. Residenssissä he aikovat työskennellä ympäristön ja luonnon elementtien kanssa performanssin keinoin, pitkäjänteisesti yhteistyötään kehittäen. Saaren kartanon residenssissä Hukkataival ja Virmakoski tulevat suunnittelemaan online-performanssia ja sen teemaa sekä mahdollisesti kartanon ympäristössä toteuttavia interventioita, yllättäviä miniperformansseja.

”Projektimme ydin on hiljeneminen, kuunteleminen ja olennaisen havainnoiminen ympäristöön, omiin ajatuksiimme ja taiteelliseen toimintaamme liittyen, yhdessä keskustellen ja uusia suunnitelmia kehitellen”, he kertovat.

”Työskentelemme sekä yksin, oman henkilökohtaisen prosessimme kanssa, että yhdessä meditoiden, hakien ja kokeillen tanssinomaista liikettä. Paikka ja ajankohta määrittävät pitkälti yhteisiä performanssiprojektejamme ja vuoden viimeiset kuukaudet ovat meistä erityisen kiinnostava aika työskentelyyn”, Hukkataival ja Virmakoski kuvailevat projektiaan.

Rasmus Östling työstää uusia ääniteoksia ja kehittää taiteilijaidentiteettiään

Turkulainen Rasmus Östling edustaa residenssipaikan saaneiden joukossa nuorta taiteilijasukupolvea. Hänelle residenssi merkitsee ennen kaikkea kehittymistä taiteilijana.

”Saaren kartanon residenssissä työstämäni projektin ydin on tutkia ja kehittää työtäni ja työskentelyäni. Uusien toimintatapojen, välineiden sekä ajatusten sisällytys ja kokeileminen ruokkii näitä tavoitteita, ja niissä onnistuessani lähden residenssijaksolta varmasti kokonaisvaltaisesti parempana taiteilijana. Residenssityöskentely on mitä otollisin alusta tavoitteilleni, sillä koen saavani työskentelystäni eniten irti immersiivisessä ympäristössä, johon syventyä. Odotan residenssijakson tarjoavan minulle hedelmällisen mahdollisuuden toteuttaa intiimiä ja produktiivista taiteellista työtäni. Äänitaiteilijana hiljaisuus, ihme kyllä, merkitsee minulle paljon, ja tässä Saaren kartanon olosuhteet tarjoavat hyvät puitteet”, Östling kertoo.

Residenssissä hän aikoo työstää yhtä mitaltaan pidempää äänitettä sekä lyhyempää ääniteosta. Materiaalina töissään Östling käyttää äänittämiään kenttä-äänitteitä sekä synteettisiä, akustisia ja tekstipohjaisia ääniä.

”Hyödynnän työssäni myös tiettyjä valmiita sävellyksiä, ja näiden pohjalta yritän muodostaa toimivia kokonaisuuksia. Nämä kaksi työtä kulkevat hyvin lähellä toisiaan, joten niiden samanaikainen työstäminen on luontevaa. Olen kiinnostunut äänitteiden konseptuaalisesta puolesta, ja tietty paikkasidonnaisuus, tässä tapauksessa kartanon ympäristö, ruokkii myös siellä tehtävää äänitystyötä”, hän jatkaa.

Danai Anagnostoun luotsaama työryhmä pohtii, miten elokuvantekijät voisivat käsitellä omia virheitään

Luovan tuottajan ja kuraattori Danai Anagnostoun vetämän kansainvälisen ja monitaiteisen työryhmän fokuksessa ovat feministiset työskentelymenetelmät ja yhteistyön tavoitteet elokuvanteossa. Työryhmän jäseninä ovat Anagnostoun lisäksi kuvataiteilija Margarita Athanasiou, tuottaja ja Ubuntu Film Clubin perustajajäsen Alice Mutoni Dusabe, kuvataiteilija ja elokuvantekijä Elena Näsänen, performanssitaiteilija ja tutkija Karolina Kucia ja arkkitehti, kuvataiteilija ja tutkija Pegy Zali.

Eri lähtökohdista tulevat ryhmän jäsenet pohtivat residenssijaksollaan heidän alojaan yhdistäviä tekijöitä, miten voisivat hyödyntää omia kokemuksiaan sekä poliittisia näkökulmiaan ja tuottaa oppimateriaalia elokuva-alan – niin taiteilijoiden kuin organisaatioidenkin – tukemiseksi. Voisivatko eri taiteenalat ja niiden asiantuntijat vaikuttaa vallitseviin käytäntöihin ja antaa tuoreita näkökulmia elokuvan ekosysteemiin?

”Haluamme nostaa esille erehdykset, joita elokuva-alalla erityisesti feministisiä metodeja käyttävät tekijät pelkäävät tekevänsä. Mitä tukea tarvitaan, että voi myöntää ja käsitellä tekemiään virheitä, kun ne tapahtuvat ja mitä tarvitaan jälkikäteen? Miksi tai kenelle me teemme virheitä?” ryhmä kysyy.

 

Taiteilijaresidenssi maaseudun rauhassa

Saaren kartano on Koneen Säätiön ylläpitämä kansainvälinen taiteilija- ja tutkijaresidenssi Mynämäellä yksittäisille ammattitaiteilijoille sekä taiteilijaryhmille.

Residenssi tarjoaa työskentelyapurahan ja majoituksen lisäksi monipuoliset työtilat ja rauhallisen maalaisympäristön, jotka antavat antoisat puitteet omaan työskentelyyn keskittymiseen. Saaren kartanon residenssissä työskentelee samaan aikaan eri taiteidenalojen edustajia, ja residenssiläisiä kannustetaan yhteisölliseen vuorovaikutukseen ja ajatustenvaihtoon toistensa kanssa, mikä parhaimmillaan voi johtaa uuteen ja yllättäväänkin yhteistyöhön.

Saaren kartanon residenssin toimintaa ohjaa ekologinen kestävyys. Saaren kartanon residenssiä ylläpitää Koneen Säätiö. Koneen Säätiön hallitus myönsi Saaren kartanon residenssipaikat vuodelle 2022 kokouksessaan 11.6.2021.

 

Lisätietoja: 

Lista yksilöresidenssipaikkojen saajista

Lista ryhmäresidenssipaikkojen saajista