Uutiset

Saaren kartanon residenssi

10.01.2021

Saaren kartanon residenssin mentorointiohjelma

Loppuvuodesta 2020 aloitimme mentorointiohjelman tukemaan taiteilijoiden työskentelyä. Koronapandemiasta ja sen aiheuttamista matkustusrajoituksista johtuen osa yksilöresidenssien taiteilijoiden työskentelyjaksoista toteutuu kotiresidensseinä ja osa paikan päällä Saaren kartanossa Mietoisissa. Jokaisella Saaren kartanon residenssitaiteilijalla – niin kotiresidenssissä kuin läsnä Saaren kartanolla oleville – on mahdollisuus etäyhteyksillä toteutettavaan mentorointiin kahden kuukauden mittaisen residenssijakson aikana.


Saaren kartanon residenssi haluaa tukea taiteilijoita kehittymään omassa työskentelyssään. Idea mentorointiohjelmasta syntyi koronapandemiasta ja sen aiheuttamista matkustusrajoituksista, jolloin osa yksilöresidenssien taiteilijoiden työskentelyjaksoista toteutuu kotiresidensseinä ja osa paikan päällä Saaren kartanossa Mietoisissa. Mentorointiohjelma tarjoaa jokaiselle Saaren kartanon residenssitaiteilijalle – niin kotiresidenssissä kuin läsnä Saaren kartanolla oleville – mahdollisuuden kahteen etäyhteyksillä toteutettavaan mentorointitapaamiseen kahden kuukauden mittaisen residenssijakson aikana.  Mentorointiohjelma ei kuitenkaan koske Koneen Säätiön apurahalla työskenteleviä tutkijoita, joilla on säätiön pidempi rahoitus ja mahdollisuus hyödyntää Koneen Säätiön Apurahat+ ohjelmaa, jossa on palveluina mm. vertaismentorointi.

Mentorointi on kahdenkeskinen keskusteluhetki, jossa mentori tukee ja sparraa mentoroitavaa tämän taiteellisessa työssä, taiteellisen ajattelun kehittymisessä sekä muissa ammatillisissa kysymyksissä. Mentorit ovat Suomessa asuvia oman taiteen alansa keskeisiä ammattilaisia, joilla on uraa takanaan jo vähintään parin vuosikymmenen ajalta, ja jotka ovat taitavia kuuntelijoita ja keskustelijoita. Heillä jokaisella on myös henkilökohtainen suhde Saaren kartanon residenssiin. Mentorit tuovat keskusteluihin mukanaan myös omat verkostonsa ja referenssinsä, jotka voivat edistää mentoroitavan verkostoitumista heidän oman alansa taidetoimijoihin Suomessa sekä kansainvälisesti.

Yksilöresidenssissä työskentelevä taiteilijalla on mahdollisuus kahteen yhden tunnin mittaiseen mentorointikertaan, jonka lisäksi hänellä on mahdollisuus varata 30 minuuttia tutustumiskeskusteluun. Tutustumiskeskustelu voi olla joko ensimmäisen tapaamisen yhteydessä tai ennakkoon sovitussa erillisessä tapaamisessa. Keskustelut käydään etäyhteyksien avulla.

Residenssissä työskentelevä taiteilija voi valita eri taiteen aloja edustavista mentoreista omaan työskentelyynsä sopivimman henkilön erikseen toimitettujen esittelytekstien sekä heidän osaamisalueistaan ja asiantuntijuuksien teemoja kuvaavien avainsanojen avulla. Mentoroitavalla on mahdollisuus käyttää joko samaa mentoria molemmilla kerroilla tai valita kaksi eri mentoria, mikäli se on työskentelyn kannalta hyödyllisempää.

Vuonna 2021 Saaren kartanon mentoreiksi on kutsuttu taiteilija Andy Best, kuraattori Taru Elfving, koreografi Maija Hirvanen, säveltäjä, äänitaiteilija Maija Hynninen, teatteriohjaaja Atro Kahiluoto sekä runoilija Jyrki Kiiskinen.