Uutiset

Saaren kartanon residenssi

01.03.2022

Saaren kartanon residenssin haku vuodelle 2023 on auki

Photo: Jussi Virkkumaa

Hakuaika: 1.–31.3.2022
Saaren kartanon taiteilijaresidenssi
Mynämäki

Kutsumme ammattitaiteilijoita hakemaan työskentelemään Saaren kartanon kansainvälisessä taiteilijaresidenssissä vuoden 2023 aikana. Työskentelyjaksot ovat kahden kuukauden mittaisia, ja residenssiin kuuluu asunnon lisäksi työskentelyapuraha. Haussa ovat myös kesän 2023 ryhmäresidenssit taiteilijaryhmille.

Saaren kartanon taiteilijaresidenssi

Vuonna 2008 toimintansa aloittanut Saaren kartano on Koneen Säätiön ylläpitämä kansainvälinen taiteilijaresidenssi Mynämäellä, Varsinais-Suomessa. Saaren kartanon taiteilijaresidenssi tarjoaa kaikkien alojen ammattitaiteilijoille tilaisuuden arjesta irrottautumiseen ja mahdollisuuden keskittyä luovaan työhön. Kartanon kaunis, historiallinen ympäristö ja maalaismiljöö tukevat taiteelliseen työskentelyyn uppoutumista. Residenssiin osallistujia kannustetaan syventymään taiteelliseen työskentelyynsä sekä kehittämään uusia mahdollisia työskentelysuuntia rinnakkain muiden residenssissä työskentelevien kanssa. Saaren kartano antaa taiteilijoille myös alustan kohdata toisiaan ja jakaa ajatuksiaan.

Residenssin pitkäjänteistä toimintaa ja ajattelua määrittää ekologisuus, joka kattaa myös sosiaalisen ja henkisen kestävyyden. Avainsanoja ovat hitaus, oivallus ja muutos. Työskentely ekologisten aiheiden parissa ei ole valintaperusteena taiteilijavalinnoissa, vaan ekologinen fokus näkyy residenssin jokapäiväisessä toiminnassa. Kannustamme residenssiin Suomen ulkopuolelta tulevia hakemaan hitaan matkustamisen tukea matkustuskuluihin. Hitaan matkustamisen tukea tulee hakea hakuprosessissa, eikä sitä voi hakea jälkikäteen.

Residenssipaikkaa haetaan taiteelliseen työskentelyyn. Etusijalla ovat monialaiset, uudet tai valtavirran ulkopuoliset taiteenalat ja aiheet.

Kansainvälisen taiteilijaresidenssin yhteisenä kielenä on englanti.

Vuosittain Saaren kartanolla työskentelee noin 35–50 yksittäistä taiteilijaa, tutkijaa tai työryhmää. Residenssissä on työskennellyt sen toiminnan aikana noin 600 taiteilijaa ja tutkijaa yli 50 eri maasta. Viime vuonna residenssiin haki 802 yksittäistä taiteilijaa ja työryhmää 77 eri maasta. Saaren kartanon residenssipaikkojen myöntöprosentti on noin 5–7 %.

Hakuaika

Saaren kartanon taiteilijaresidenssin vuoden 2023 residenssipaikkojen hakuaika alkaa 1.3. ja päättyy 31.3. klo 16.00 (EEST). Vain hakuaikana apurahojen verkkopalvelun kautta jätetyt hakemukset otetaan huomioon.

Hakeminen

Residenssipaikkaa haetaan aina hakua seuraavalle vuodelle. Yksilöille tarkoitetut kahden kuukauden mittaiset työskentelyjaksot ovat tammi–helmikuu 2023, maalis–huhtikuu 2023, syys–lokakuu 2023 sekä marras–joulukuu 2023. Kesäkuusta elokuun puoliväliin residenssin kaikki tilat on varattu taiteilijaryhmien 2–4 viikon työskentelyjaksoihin.

Taiteilijaresidenssiin haetaan Koneen Säätiön apurahojen verkkopalvelussa. Emme vastaanota hakemuksia sähköpostilla tai muilla tavoin verkkopalvelun ulkopuolella. Luethan hakuohjeemme huolellisesti ennen hakemuksesi laatimista.

Saaren kartanon residenssi tarjoaa taiteilijalle:

 • Apurahan
  • Kahden kuukauden mittaiseen yksilöresidenssiin sisältyy asunto, työhuone ja kuukausiapuraha, joka määräytyy kokemuksen mukaan (2 500 euroa / 3 000 euroa / 3 600 euroa / kk). Residenssiapuraha on tarkoitettu elinkustannusten, matkakustannusten sekä muiden kulujen kattamiseen. Ryhmät voivat hakea työskentelynsä ajaksi apurahaa 2–4 viikon mittaiseen residenssijaksoon.
 • Hitaan matkustamisen tukea
  • Kannustamme residenssiin tulijoita hitaaseen matkustamiseen. Hitaalla matkustamisella tarkoitetaan lentämisen ja muiden ekologisesti kestämättömien kulkuvälineiden välttämistä. Mikäli matka kestää yhteensä yli viikon, on siihen mahdollista hakea myös työskentelyapurahaa.
 • Asunnon
  • Saaren kartanon asunnoissa on perusvarusteltu keittiö tai minikeittiö, ja lisäksi yhdessä rakennuksessa on yhteiskeittiö. Asunto on vain yhden vieraan käytössä, ja jokaisessa asunnossa on oma suihku ja WC. Ryhmät asuvat tiiviimmin ja jakavat usein asuntoja.
 • Työskentelytilan
  • Saaren kartanon navetta on kunnostettu monipuoliseksi työskentelytilaksi eri alojen taiteilijoille. Navetalla on yksi tanssistudio, neljä kuvataiteilijan työtilaa sekä pieni ompelupiste ja puuverstas. Kirjoitustyötä tekevien työhuoneet ovat asuntojen yhteydessä. Residenssissä ei ole pimiötä, printtimahdollisuutta, savityövälineistöä, grafiikan välineistöä, mediahuonetta tai tekstiilintyöstövälineistöä (ompelukonetta lukuun ottamatta). Residenssipaikkaa voi hakea myös työn suunnitteluvaiheeseen. Kesäisin kartanolla työskentelevien ryhmien on mahdollista käyttää työskentelyynsä myös kartanon lämmittämättömiä ulkorakennuksia. Työtilaa ei tarvitse jakaa muiden kanssa.
 • Työrauhan
  • Saaren kartanon taiteilijaresidenssi sijaitsee rauhallisessa luonnonläheisessä maaseutumiljöössä, Mynälahden rannalla 30 kilometrin päässä Turusta pohjoiseen. Residenssin monipuoliset työtilat, lähellä oleva lintuvesialue ja rauhallinen maalaisympäristö tarjoavat antoisat puitteet omaan työskentelyyn keskittymiseen. Saaren kartanon taiteilijaresidenssi ei ole esimerkiksi taidekenttään verkostoitumiseen tai näyttelyihin/esityksiin tähtäävä residenssi, eikä residenssijakson lopussa residenssipaikan saaneilta edellytetä näyttelyä tai esitystä.
 • Mahdollisuuden kohdata toisia taiteilijoita
  • Residenssissä työskentelevien taiteilijoiden ja tutkijoiden on mahdollisuus kohdata, jakaa ja jättää oma jälkensä toinen toistensa ajatuksiin, työhön ja Saaren kartanoon. Saaren kartanon residenssissä työskentelee kevään ja syksyn aikana yleensä kahdeksan taiteilijaa kerrallaan kahden kuukauden mittaisessa yksilöresidenssijaksossa. Yksilöresidenssijakson aikana kartanolla työskentelee myös yksi Koneen Säätiön apurahalla työskentelevä tutkija tai tietokirjailija. Lisäksi residenssissä työskentelee läpi vuoden Saaren kartanon yhteisötaiteilija.
 • Mentorointiohjelman
  • Tarjoamme jokaiselle yksilöresidenssissä työskentelevälle taiteilijalle mahdollisuudenkahteen etäyhteyksillä toteutettavaan mentorointitapaamiseen residenssijakson aikana. Saaren kartanon mentorit ovat Suomessa asuvia oman taiteen alansa keskeisiä ammattilaisia, joilla on uraa takanaan jo vähintään parin vuosikymmenen ajalta, ja jotka ovat taitavia kuuntelijoita ja keskustelijoita. Heillä jokaisella on myös henkilökohtainen suhde Saaren kartanon residenssiin. Mentoroinnit tapahtuvat kahden kuukauden mittaisten yksilöresidenssijaksojen yhteydessä, syyskuun alun ja huhtikuun lopun välillä. Kesäisin ei ole mentorointia.

Kuka voi hakea?

Saaren kartano on kansainvälinen residenssi, jonne voi hakea yksittäiset eri alojen suomalaiset ja ulkomaiset ammattitaiteilijat, kirjailijat, kääntäjät, kuraattorit, kriitikot ja taiteilijaryhmät (työryhmä tai y-tunnuksellinen yhteisö, ryhmän jäseniä tulee olla vähintään kolme) ennalta esitetyn työsuunnitelman toteuttamiseen Saaren kartanossa. Työparien tulee hakea yksilöresidenssiä yhteisellä hakemuksella. Tutkijat tai tietokirjailijat eivät voi hakea residenssiin avoimen residenssihaun kautta.

Saaren kartanon residenssi haluaa huomioida yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden toiminnassaan. Saaren kartanon residenssiin voi hakea myös perheen kanssa. Lisäksi globaalista etelästä saapuvat työryhmät voivat hakea tukea lentomatkoihinsa.

Mahdollisuus kotiresidenssiin

Mikäli hakija ei voi matkustaa Saaren kartanon residenssiin saavutettavuuteen liittyvien syiden vuoksi, on mahdollista hakea Saaren kartanon kotiresidenssiin. Kotiresidenssi myönnetään vain, jos sille on hyvät perusteet. Perusteina kotiresidenssille ovat saavutettavuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvät syyt, kuten esimerkiksi fyysinen rajoite, perhesyyt (esim. yksinhuoltaja), lähtömaan vaikea poliittinen tilanne. Kotiresidenssissä työskentelevä osallistuu residenssiin etäyhteyksien avulla. Kotiresidenssi ei ole toisena vaihtoehtona residenssissä työskentelylle vaan on mahdollista hakea joko paikan päälle Saaren kartanon residenssiin tai Saaren kartanon kotiresidenssiin.

Hakuohjeet

Tarkemmat ohjeet löydät verkkosivuiltamme.
Hakijan tulee täyttää sähköinen hakulomake apurahojen verkkopalvelussa.
Hakemuksen liitteenä olevien työsuunnitelman, ansioluettelon(-luetteloiden), portfolion ja todistusten pohjalta arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa esittämänsä hanke menestyksekkäästi.


Hakuohjeet ja valintaperusteet

Saaren kartanon taitelija- ja tutkijaresidenssi

LISÄTIETOJA

Residenssihaku ja Saaren kartanon residenssin toiminta:
Residenssi- ja viestintäkoordinaattori Pirre Naukkarinen, pirre.naukkarinen@koneensaatio.fi, puh. +358 44 031 4201

Taiteellinen työskentely Saaren kartanon residenssissä ja lehdistön tiedustelut:
Residenssin johtaja Leena Kela, leena.kela@koneensaatio.fi, puh. +358 40 732 3628