Uutiset

Saaren kartanon residenssi

28.05.2021

Saaren kartanon päärakennuksen remontti valmistuu kesällä 2022

Saaren kartanon päärakennuksen keskiaikaisen kellarin monivuotisten entistämistöiden ja kuntokartoituksen yhteydessä selvisi, että itse rakennuksessa oli muun muassa paikoitellen mikrobikasvustoa ensimmäisen kerroksen välipohjassa puutteellisen ilmanvaihdon ohella. Saaren kartanon päärakennuksen remontti alkoi keväällä 2020. Remontin laajuuden kartoittamisen jälkeen mittavaa remonttia on suunniteltu huolella. Remontin tarkoituksena on parantaa rakennuksen sisäilmaa muun muassa uusimalla rakennuksen ilmanvaihto, korjaamalla lattiassa ja seinissä olevat vauriot sekä rakentamalla uusi lattia ensimmäiseen kerrokseen. Samalla parannetaan rakennuksen esteettömyyttä ja toiminnallisuutta. Remontin aikana residenssin toimisto on muuttanut sekä vanhan kivinavetan tiloihin että yhteen isommista asunnoista ja tämä aiheuttaa pieniä muutoksia residenssityöskentelyn tilajärjestelyihin.

Kevään 2021 aikana päärakennuksessa on muun muassa vaihdettu ulkoseinien alimmaisia hirsiä, valettu sisäpuolelle uusia betoni- ja tiilipilastereita tukemaan seinien alimpia hirsiä ja uutta lattiarakennetta sekä vahvistettu ulkoseinän maanalaista perusmuuria. Parhaillaan tehdään myös väliseinien hirsikorjauksia.

Tulevia työvaiheita ovat muun muassa uuden lattian tukirakenteiden tekeminen ja uuden lattiapinnan rakentaminen leveistä kuusilankuista. Lisäksi tehdään sähkö-, putki- ja viemäriasennuksia, jonka jälkeen aloitetaan sisätilojen muutos- ja sisustustyöt. Päärakennuksen alustava käyttöönottoajankohta on heinäkuussa 2022.

Vuonna 1779 valmistunut Mynämäen Mietoisissa sijaitseva Saaren kartanon päärakennus on Museoviraston suojelema kohde, ja se on osa Suomen valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Kartanon alue on myös muinaismuistolain suojelema. Käynnissä oleva remontti toteutetaan vanhaa kunnioittaen ja suojelumääräyksiä noudattaen.

Kartanon erityisaseman vuoksi korjaustyössä on mukana ryhmä arkeologeja, jotka ovat korjanneet muun muassa keskiaikaisen kellarin holvikaaria ja tyhjentäneet lattian alta paljastuneita kerroksia. Arkeologi, FT Kari Uotilan johtama työryhmä on löytänyt uutta tietoa kartanon päärakennuksen historiasta.

”Saaren kartanon päärakennuksen historiaan saatiin kesän ja syksyn 2020 aikana mielenkiintoinen lisäluku, kun ensimmäisen kerroksen betonilattia jouduttiin poistamaan päärakennuksen korjaustöiden vuoksi.

Lattian alta tuli arkeologisissa tutkimuksissa ensin esiin nykyiseen rakennukseen liittyviä uudempia täyttökerroksia, mutta puolen metrin syvyydeltä paljastui ensin vanhemmasta tulipalosta kertovia hiilikerroksia ja sitten alta paljastui kokonainen vanhempi hirsirakenne, joka oli ladottu kellarikerroksen suurikokoisten tiilisten tynnyriholvien reunoille.

Lähes kokonaan lahonneet hirret saatiin ajoitettua Helsingin yliopiston ajoituslaboratoriossa vuosien 1645–1665 välille. Päärakennuksen suuri rakennusvaihe liittyi Wasaborgin kreivi Gustaf Gustafssonin tai hänen leskensä Anna Sophia von Wied-Runkelin aikaan kartanolla. Aikataso oli jäänyt aikaisemmin melko vähälle huomiolle, sillä rakentamiseen ei liity kovin paljon historiallisia lähteitä.

Poikkeuksellisen hirsilatomuksen lisäksi esiin saatiin 1600-luvun rakennusvaiheeseen liittyviä tiilisiä uunirakenteita ja tiiliportaikko, joka on ennen nykyistä portaikkoa yhdistänyt rakennuksen kellarikerroksen ja ylemmän kerroksen. Esiin tulleet rakennusosat olivat kokonaan uusia ja aikaisemmin tuntemattomia osia 1600-luvun kartanon päärakennuksesta”, Uotila kertoo.

Tutustu Saaren kartanoon uudella tavalla kaivaustilanteen 3D-mallin avulla täällä. (Suositus 3D-laseille!)