Uutiset

Saaren kartanon residenssi

11.02.2021

Saaren kartanon hybridiresidenssi luo virtuaalista residenssiyhteisöä

Koronavirukseen liittyvät matkustusrajoitukset ovat tiukentuneet ja kansainvälinen residenssitoiminta elää haasteellista aikaa. Moni residenssitoimija on tauolla tai muuttanut toimintatapojaan. Saaren kartanon taiteilijaresidenssissä ratkaisuna vallitsevaan tilanteeseen on päädytty ns. hybridiresidenssiin, jossa osa residenssiläisistä työskentelee Saaren kartanon tiloissa Mietoisissa ja osa kotoaan käsin kotiresidenssissä. Hybridiresidenssi vaatii erilaisia toimintamalleja, joissa verkon yli tapahtuva yhteydenpito on keskeisin tapa luoda residenssikokemusta.

Keväällä 2020 alkanut koronaviruspandemia ja siihen liittyvät rajoitukset sekä suositukset vaikuttavat edelleen myös kansainvälisesti toimivien residenssien toimintaan. Matkustukseen liittyvät rajoitteet ovat edesauttaneet myös Saaren kartanon taiteilijaresidenssiä kehittämään toimintaansa rajoitukset huomioiden. Koronatilanteen jatkuessa olemme sitoutuneet kehittämään residenssitoiminnan eri muotoja muutostilanteen mukana.

Koneen Säätiössä reagoitiin koronavirustilanteeseen luomalla ylimääräinen kotiresidenssi-haku, jossa taiteilijat saattoivat hakea tukea työskentelyynsä uudessa ja haastavassa tilanteessa. Kotiresidenssin ideaa on kehitetty edelleen Saaren kartanon taiteilijaresidenssissä, jossa toimintamalliksi on kehittynyt keväästä lähtien ns. hybridiresidenssi.

Residenssityöskentelyn uudelleenmäärittelyä

Hybridiresidenssissä osa residenssipaikan saaneista työskentelee paikan päällä Saaren kartanossa Mietoisissa ja osa työskentelee kotoaan käsin. Residenssiläiset kohtaavat toisensa verkossa eri alustoilla ja muodostavat virtuaalisen residenssiyhteisön. Työskentely paikan päällä Saaren kartanossa eroaa kotiresidenssissä työskentelystä, sillä kartanolla työskentelevät pääsevät irti arjestaan ja kohtaavat toisensa myös kasvokkain. Residenssi määritellään usein taiteilijan mahdollisuutena elää ja työskennellä arkisen ympäristönsä ulkopuolella, joka mahdollistaa reflektoida, tutkia, tarkastella ja luoda uusia taideteoksia. Residenssijakson aikana taiteilijat voivat tutustua uusiin ympäristöihin, maisemiin, kulttuureihin ja kokeilla uusia asioita työskentelyssään. Kotiresidenssissä työskentelyssä tilanne on eri, koska arjen rutiinit ovat läsnä ja niistä irtautuminen luo erilaisia haasteita kuin residenssissä läsnä ollessa.

Hybridiresidenssi ei ole ongelmaton, ja erityisesti Saaren kartanon ominaiselle Kaivo-toiminnalle kasvokkain kohtaamisen luoma yhteyden synnyttäminen verkon yli asettaa omat haasteensa. Eräs kotiresidenssiläinen kuitenkin tokaisi syksyn jälkeen: ”Kotiresidenssi on kuitenkin parempi kuin ei residenssiä ollenkaan.” Kotiresidenssin avulla moni sai taloudellisesti mahdollisuuden keskittyä samaan projektiin, jota he olisivat tehneet residenssissä. Monelle kotiresidenssi on myös antanut turvallisuudentunnetta, koska matkustaminen ei pandemian aikaan ole välttämättä turvallista.

 

Virtuaalinen yhteisö

Syksyn 2020 residenssijaksot rakennettiin niin, että virtuaalinen residenssiyhteisö oli sekä residenssissä paikan päällä että internetin välityksellä. Residenssiläiset tapaavat edelleen kerran viikossa Zoomissa presentaatioiden parissa, joissa jokainen residenssiläinen esittelee omaa työskentelyään toisille. Presentaatioiden suurin anti on oman työskentelyn kannalta niissä käydyt keskustelut, palaute sekä uudet näkökulmat.

Lisäksi jokaisella residenssijaksolla luodaan oma Slack-pikaviestintäsovellusympäristö, jossa residenssiläiset voivat eri kanavissa keskustella niin omasta arjestaan kuin taiteellisesta työskentelystään. Henkilökunta rohkaisee residenssiläisiä esittelemään omaa elinympäristöään, kertomaan itseään innostaneista ajankohtaisista asioista sekä tutustumaan toisiinsa myös omasta aloitteestaan. Vertaistuki on korvaamaton kaikukoppa omalle työskentelylle ja se, että tietää mitä toiset ajattelevat, tutkivat, tekevät tai kokeilevat työssään voi avata monia uusia ovia. Hybridiresidenssissä on nautittu yhdessä monia päivällisiä tai kahvikuppeja, joiden äärellä on helppo tutustua ja jutella. Jokainen voi omalla osaltaan olla aktiivinen myös verkossa, koska sovellus mahdollistaa puhelut ja videopuhelut sekä yksityis- ja ryhmäviestit.

Henkilökunta tulee luonnollisesti tutummaksi residenssissä työskenteleville, mutta residenssijakson alussa koko henkilökuntaa tapaa kaikki residenssiläiset verkossa ja toiminnanjohtaja käy sekä Saaressa että kotiresidenssissä olevien kanssa alku- ja loppukeskustelut, joiden aikana voidaan ensin keskustella residenssiin kohdistuvista tavoitteista ja toiveista ja lopuksi pohtia miten ne on saavutettu olosuhteista huolimatta. Lisäksi residenssin päätteeksi järjestetään palautekeskustelu, joissa residenssiläiset voivat myös pienryhmissä keskenään pohtia mitä residenssijakso on heille antanut.

Samalla, kun kotiresidenssi on ratkaisu ajankohtaiseen matkustusrajoitukseen, sen tarkoitus on myös auttaa kokeilun avulla luomaan uusia tapoja toimia taiteilijaresidenssinä. Saaren kartanon ekologisesti kestävä residenssitoiminnan ohjelman puitteissa tullaan pohtimaan myös matkustamiseen liittyviä näkökulmia. Kevään aikana panostamme kotiresidenssin kehittämiseen palvelumuotoilun avulla.