Uutiset

Saaren kartanon residenssi

07.02.2020

Saaren kartanon ekologisesti kestävä residenssiohjelma käynnistyy

Saaren kartanon taiteilijaresidenssissä alkaa tänä vuonna ekologisesti kestävän residenssitoiminnan ohjelma, jota kehitetään erityisesti tulevien vuosien aikana ekologisen residenssitoiminnan koordinaattorin avulla. Ohjelman kehittämisen fokuksena on kestävyysajattelu residenssitoiminnassa: ekologisesti kestävän toiminnan kehittäminen pitkäjänteisesti testaten ja oppien. 


Residenssitoiminnan kehittämisessä panostetaan oivallukseen, osallistamisen ja positiivisuuden kautta kanssaoppimiseen. Ekologisuus ei tule olemaan valintaperusteena taiteilijavalinnoissa, vaan ekologinen painopiste syntyy residenssin sisällä, sen toiminnan kautta 

Residenssin toimintaa kehitetään esimerkiksi opintopiirien, keskusteluiden, työpajojen avulla niin, että residenssissä työskentelevällä on mahdollisuus positiivisten oivallusten kautta sisäistää ekologisuus osaksi omaan työskentelyään ja ajatteluaan ja myös reflektoida ekologista toimintaa sekä residenssijaksollaan että sen jälkeen. Ekologinen toiminta laajennetaan koskemaan myös Saaren lähialuetta ja toimintaa suunnitellaan myös paikallisesti erilaisten avoimien asiantuntijaluentojen, työpajojen ja opintopiirien avulla. 

Saaren kartanon taiteilijaresidenssin toiminnassa tullaan tukemaan muun muassa hidasta matkustamista huomioiden saavutettavuuteen liittyvät näkökulmat ja haasteet. Lisäksi pohditaan residenssin arkipäivään liittyvien ratkaisujen päivittämistä nykynäkökulmia tukeviksi. 

Saaren kartanon kartanomiljööseen kuuluu hieman pelto- ja laidunalaa sekä metsää. Saaren pellot on nykyisin vuokrattu ekologisuuden, ekonomisuuden, eettisyyden, esteettisyyden ja edelläkävijyyden periaatteiden mukaan. Myös kartanon ympäristön hoitamisessa kehitetään ekologistesti kestävämpää ajattelua ja mietitään biodiversiteetin ja hiilinielun näkökulmia