Uutiset

Saaren kartanon residenssi

05.12.2022

Saaren kartanon residenssi rakentaa Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää – lue uusi ympäristölupauksemme

Kuva: Heli Konttinen

Saaren kartanon residenssissä on rakennettu jo puolentoista vuoden ajan Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää, ja tänä aikana olemme kartoittaneet residenssitoiminnan merkittävimpiä ympäristövaikutuksia. Ympäristövastuu ja ympäristövaikutusten vähentäminen ovat meille tärkeitä ja ne ovat myös konkreettisia tekoja residenssin toiminnassa. Mikäli Saaren kartanon residenssi läpäisee joulukuussa hyväksytysti prosessiin kuuluvan virallisen auditoinnin, meille myönnetään Ekokompassi-sertifikaatti. 

Rakennamme parhaillaan Saaren kartanon residenssin ympäristöohjelmaa Ekokompassi-työkalun avulla, ja olemme muun muassa kartoittaneet toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset. Olemme sitoutuneet ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. 

Ekokompassi-sertifikaatti

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on Suomen Luonnonsuojeluliiton omistama toimialariippumaton ympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 -standardiin. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän avulla varmistetaan, että tärkeimmät ympäristönäkökohdat tulevat huomioiduksi kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa.  

Ekokompassi-sertifikaatissa toimitaan kolmessa vaiheessa: ensin kartoitetaan organisaation ympäristövaikutukset, sitten asetetaan tavoitteita, edistetään niitä ja seurataan niiden toteutumista ja lopuksi auditoidaan kriteerien täyttyminen. Ekokompassi-sertifikaatti myönnetään, kun organisaatio on luonut oman ympäristöohjelman tavoitteineen ja toimenpiteineen.  

Pitkäaikainen rakentamistyö

Ekokompassin rakentamistyö aloitettiin puolitoista vuotta sitten osana Saaren kartanon ekologisesti kestävän residenssitoiminnan ja ympäristövastuullisemman toimintatavan kehittämistä. Aluksi kartoitimme toiminnan ympäristövaikutuksia muun muassa keväällä 2021 Green Carbon Finland Oy:n toteuttaman Koneen Säätiön toiminnan hiilijalanjäljen mittauksen avulla. Tarkastelimme myös residenssin toimintaa esimerkiksi jätteiden lajittelun, energian, hankintojen, kemikaalien, logistiikan ja liikkumisen, viestinnän sekä luonnon monimuotoisuuden näkökulmista. Ympäristöohjelman avulla myös näitä osa-alueita kehitetään edelleen ja asetetaan kunnianhimoisempia tavoitteita. 

Rakentamistyössä Saaren kartanon residenssille asetettiin omia, räätälöityjä tavoitteita, jotka ottavat huomioon sekä residenssitoiminnan kokonaisuutena että residenssissä aiemmin tehdyn ympäristötyön. Residenssissä on jo aiemmin huomioitu ekologisia näkökulmia muun muassa kierrätyksen, liikkumisen, hankintojen sekä luonnon monimuotoisuuden osalta.  

Joulukuussa 2022 on prosessiin kuuluva auditointi, jossa riippumaton osapuoli arvioi täyttääkö Saaren kartanon residenssi sille asetetut vaatimukset ja kriteerit. Hyväksytystä auditoinnista saa määräaikaisen Ekokompassi-sertifikaatin, joka on voimassa kolme vuotta.   

Jatkuvan parantamisen periaate tarkoittaa, että sitoudumme kehittämään kestävästi toimintaa samalla kun ylläpidämme jo saavutettuja tavoitteita – myös sertifikaatin myöntämisen jälkeen. 

Saaren kartanon residenssin ympäristölupaus

Prosessin aikana olemme muotoilleet Saaren kartanon residenssin ympäristölupauksen

  • Ekologinen residenssitoiminta mahdollistaa ja tukee uutta ajattelua, oivalluksia ja vaalii taiteen muutosvoimaa.  
  • Residenssin toimintaa määrittää ekososiaalinen sivistys. 
  • Residenssi asettaa ekologisen kestävyyden etusijalle hankintapäätöksissään. 
  • Residenssi on kokeileva edelläkävijä, joka viestii ja jakaa tietoa parhaista ekologisista käytännöistä muille alan toimijoille. 
  • Residenssi vaalii Saaren kartanon kulttuuri- ja perinneympäristön erityislaatuisuutta ja ylläpitää omalla alueellaan ekologista monimuotoisuutta.