Uutiset

Apurahat

25.04.2016

Rahoitusta kielten oppimisen tukemiseen


Koneen Säätiö järjestää rahoitushaun, jolla tuetaan Suomen kielten oppimista, Suomen uusia kieliä ja monikielisyyttä uudessa kielipoliittisessa tilanteessa. Maahan on viime aikoina tullut paljon ihmisiä, jotka tarvitsisivat paikallisten kielten taitoa. Toisaalta heillä on runsaasti kielitaitoa, jota saisi välittää muille suomalaisille.

Kenelle, mihin, mille ajalle

Rahoitusta voidaan myöntää materiaalien kehittämiseen ja jakamiseen sekä toimintaan ja tapahtumiin, joilla helpotetaan:

  • kielenoppimista joko laajalle yleisölle tai selvästi rajatuissa konteksteissa tai toimialoilla
  • kielenoppimista erilaisissa ryhmissä (esim. monikieliset – yksikieliset, erilaiset kirjoitustaidot, nuoret – vanhat)
  • vertaistukea ja kaksisuuntaista kielenoppimista; esimerkiksi oppija voi toimia opettajana ilman muodollista kielenopettajakoulutusta
  • kielenoppimista eri metodeilla, myös esim. taiteen tai pelillistämisen avulla.

Rahoitusta voivat hakea yksilöt, ryhmät, verkostot ja instituutiot. Myönnettävän rahoituksen kesto voi olla enintään yksi vuosi. Rahoitusta voi hakea sekä henkilökohtaisiin apurahoihin, jos tehdään tieteellistä tai taiteellista työtä kielen oppimisen tukemiseksi, että muihin kuluihin. Kuukausiapuraha tieteelliseen tai taiteelliseen työhön on 2 360 € tai 2 700 €/kk hakijan kokemuksen mukaan. Kuukausiapuraha on tarkoitettu kokopäiväiseen työskentelyyn. Osa-aikaiseen työskentelyyn (25 %, 50 % tai 75 % kokopäiväisestä työskentelystä) voi hakea pienempää kuukausiapurahaa.

Hakemuksen liitteet

  • Työsuunnitelma (maks. 3 sivua)
  • Budjetti
  • Keskeisten työryhmän jäsenten ansioluettelot

Hakuaika ja käsittely

Hakuaika alkaa 1.5. ja loppuu 23.5.2016 klo 24. Hakemukset jätetään määräaikaan mennessä verkkolomakkeella Koneen Säätiön hakemuspalvelussa

Rahoitusta on varattu myönnettäväksi enintään noin 300 000 euroa. Rahoituspäätökset julkistetaan kesäkuun aikana.

Lisätiedot